Werkgever
Werknemer

Regels werkgever

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat uw school voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om een arbobeleid te voeren. Hoe dit arbobeleid wordt ingericht bepaalt de school zelf. Wel is er een aantal verplichtingen:


Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht.

Door de wijziging van de Arbowet wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts en de verantwoordelijkheid van de werkgever wettelijk vastgelegd. Ook voorziet de nieuwe wet een actievere rol voor de medezeggenschap. Zo krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
Andere wijzigingen
zijn:
 • Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten:
  • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
  • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
  • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
  • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden. Tevens krijgen werknemers recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
 • Ook moet de bedrijfsarts de mogelijkheid hebben om de werkvloer te bezoeken.
 • De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Nederlandse Arbeidsinpectie gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Meer informatie:

Zie het dossier Arbobeleid op de site van Voion.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Regels werkgever

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat uw school voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om een arbobeleid te voeren. Hoe dit arbobeleid wordt ingericht bepaalt de school zelf. Wel is er een aantal verplichtingen:

Meer informatie:

Zie het dossier Arbobeleid op de site van Voion.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.