Werkgever
Werknemer

Pensioenopbouw tijdens ziekte

Zolang de werknemer in dienst is, blijft hij gewoon ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Dit gebeurt op basis van het salaris vóór aanvang van het ziekteverzuim. De pensioenopbouw loopt dus volledig door, ongeacht of het inkomen eventueel wijzigt. U betaalt de volledige premie aan het pensioenfonds.

U verhaalt 30% van de premie op uw zieke werknemer. Als het loon minder is dan 100%, dan verhaalt u naar verhouding. Dat geldt ook als de werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen, terwijl hij niet ontslagen of formeel herplaatst is. In die situatie heeft hij geen recht op premievrije opbouw. 

Pensioenopbouw tijdens ziekte

Zolang u in dienst bent, blijft u volledig ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Dit gebeurt op basis van het salaris vóór aanvang van het ziekteverzuim. De pensioenopbouw loopt dus volledig door, ongeacht of het inkomen eventueel wijzigt.