Good Practice

Eigen regie op je loopbaan nemen, loont

Een docente kunstonderwijs van 60plus in het VBMO heeft door het nemen van eigen regie en initiatief van haar baan een hybride baan kunnen maken en daarmee kunnen voorkomen dat zij vanwege gezondheidsklachten uit zou vallen. Ze staat nu niet alleen voor de klas, maar verzorgt ook voor andere scholen binnen haar schoolbestuur de begeleiding van leerlingen die vroegtijdig de school dreigen te verlaten. Dit geeft haar veel energie.

 Een docente kunstonderwijs van 60plus in het VBMO merkte dat ze vaak vermoeid was. Het kostte haar steeds meer inspanning om haar werk vol te houden. Bij haar vak Beeldend Vormen is de fysieke belasting hoog. Het is een les waar je nooit zit. Als een leerling bezig is bij de houtzaagmachine dan loop je er als docent naar toe. Ook moet er gesjouwd worden met grote blokken klei. Bovendien wordt er veel gepraat. Het is heel druk. Er is de hele tijd geluid. Wat erg vermoeiend is.

De docente wilde graag aan het werk blijven. Sinds 15 jaar was ze volledig aan het werk na een tijd in de WAO te hebben gezeten vanwege een spierziekte. Voordat zij een WAO-uitkering kreeg, werkte zij ook als docent op een VBO-school. Financieel zou ze er als alleenstaande teveel op achteruit gaan als ze nu al met pensioen zou gaan. Ze ging daarom actief op zoek naar waar ze goed in is, wat ze leuk vindt en of ze dat in haar werk vond. Ze vindt dat je niet moet gaan mopperen, maar kijken wat je wel kan en daarmee verder gaan. Ze had al eerder de ambitie om decaan te worden. Dit omdat haar interesse uitgaat naar hoe leerlingen de overstap maken van de ene naar de andere school. Zij zag op haar school een vacature voor de begeleiding van individuele leerlingen die dreigen voortijdig de school te verlaten. Vervolgens is zij hierover in gesprek gegaan met haar teamleider. Ze heeft met haar overlegd hoe de werkgever er  tegenover zou staan als ze minder les zou gaan geven. Haar teamleider ondersteunde dit. Het leidde ertoe dat ze voor een deel is overgestapt op individuele begeleiding van deze groep. Na een jaar kwam de mogelijkheid om nog meer uren te besteden aan individuele begeleiding van de vroegtijdig schoolverlaters. Namelijk niet alleen voor haar eigen school, maar ook voor vier andere SOML-scholen.

Ze bewaakt haar eigen tijd goed. Ze werkt nu vier dagen door een halve dag seniorenverlof en een halve dag onbetaald verlof op te nemen. Nu heeft de docente een hybride baan. Half voor de klas, half achter de klas. Het fijnste aan haar huidige taken vindt zij dat ze meer autonomie heeft. Dat ze haar eigen agenda kan plannen en meer zeggenschap heeft. Het werken, vooral in de individuele begeleiding, geeft haar nog iedere dag positieve energie.

Gelukkig trok deze docente haar eigen plan om ten dele van baan te veranderen en is uitval daardoor voorkomen. Waarbij het uiteraard ook helpt dat de werkgever die ruimte voor verandering biedt.

Haar plannen voor de komende jaren zijn om door te werken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, het liefst tot daarna, tot aan het einde van dat schooljaar en als ze zich dan nog steeds goed voelt om nog een paar jaar daarna door te gaan met de individuele begeleiding.

 

Succesfactoren

  • Proactieve houding van medewerker;
  • Leidinggevende die hierover het gesprek kan aangaan;
  • Ruimte om een hybride baan te vervullen

Een cultuur waarin mobiliteit, loopbaanontwikkeling, doorstroom en een hoge inzetbaarheid van de medewerkers steeds meer gemeengoed wordt.

De VMBO school waar de docente werkt, valt onder de Stichting  Onderwijs Midden-Limburg ( SOML). SOML is een samenwerkingsverband van vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op elf locaties: Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond, Niekée en NT2 in Roermond; BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver; Connect College in Echt en Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen. Gezamenlijk hebben de scholen anno 2019 8.000 leerlingen en ongeveer 1000 personeelsleden. SOML wordt bestuurd door een raad van toezicht en college van bestuur en wordt bijgestaan door een stafdienst, die tevens ondersteunend is aan de scholen.