Werkgever
Werknemer

Regels werknemer

De zieke werknemer moet zich aan een aantal verplichtingen houden. Deze zijn er met name op gericht verzuim te voorkomen. Als dat verzuim zich toch voordoet, is het zaak zo goed mogelijk te werken aan herstel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.


Re-integratieverplichtingen

De re-integratieverplichtingen van de zieke werknemer op een rijtje:

 • De werknemer reageert positief op uw aanbod om het eigen werk te hervatten onder gewijzigde omstandigheden.
 • De werknemer reageert positief op mogelijkheden tot herplaatsing in een andere functie binnen de eigen organisatie als terugkeer op de eigen werkplek niet mogelijk is.
 • De werknemer staat positief tegenover re-integratie 2e spoor.
 • De werknemer moet meewerken aan redelijke voorschriften van u of deskundigen die hem begeleiden.
 • De werknemer moet meewerken aan redelijke maatregelen gericht op vergroting van zijn bekwaamheden zoals training en scholing.
 • De werknemer moet meewerken aan zijn genezing en deze niet belemmeren of vertragen.
 • De werknemer moet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren van het overeengekomen plan en aan de in de CAO overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie.

Onafhankelijk oordeel

Als de werknemer het niet eens is met uitspraken van de bedrijfsarts of arbodienst of met voorstellen of activiteiten van u, dan kan hij bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Overigens kunt u of de werknemer ook een deskundigenoordeel vragen als u behoefte heeft aan een onafhankelijk oordeel. Er hoeft dus géén sprake te zijn van een meningsverschil.


Second opinion

Als uw werknemer twijfelt over het oordeel van de bedrijfarts kan hij verzoeken om een second opinion bij een onafhankelijke, andere bedrijfarts. U moet een dergelijk verzoek altijd honoreren. Tevens betaalt u de kosten van een second opinion.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Regels werknemer

U probeert zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Uw werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie. Ook als u recht heeft op een Ziektewet-uitkering naast uw loon, is uw werkgever verantwoordelijk.


Re-integratieverplichtingen

Uw re-integratieverplichtingen op een rijtje:

 • U reageert positief op het aanbod om het eigen werk te hervatten onder gewijzigde omstandigheden.
 • U reageert positief op mogelijkheden tot herplaatsing in een andere functie binnen de eigen organisatie als terugkeer op de eigen werkplek niet mogelijk is.
 • U staat positief tegenover re-integratie 2e spoor.
 • U moet meewerken aan redelijke voorschriften van uw werkgever of deskundigen die u begeleiden.
 • U moet meewerken aan redelijke maatregelen gericht op vergroting van uw bekwaamheden zoals training en scholing.
 • U moet meewerken aan uw genezing en deze niet belemmeren of vertragen.
 • U moet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren van het overeengekomen plan en aan de in de CAO overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie.

Uw terugkeer naar werk (re-integratie) staat voorop. Daar moet u dan ook aan meewerken. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor de doorbetaling van uw loon of voor uw Ziektewet-uitkering en naderhand eventueel voor uw WIA-uitkering.


Onafhankelijk oordeel

Als u ziek bent kan het voorkomen dat u het niet eens bent met uw werkgever, dat u twijfels heeft over het advies van de arbodienst of dat u gewoon behoefte heeft aan deskundig advies. In deze situaties kunt u (of uw werkgever) een onafhankelijk oordeel aanvragen bij UWV. Dit heet een ‘deskundigenoordeel’.


 

Second opinion

Twijfelt u over het oordeel van de bedrijfarts? Dan kunt u verzoeken om een second opinion bij een onafhankelijke, andere bedrijfarts. Uw werkgever moet een dergelijk verzoek altijd honoreren. Tevens betaalt de werkgever de kosten van een second opinion.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.