Werkgever
Werknemer

 

Arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet WIA betekent dat iemand door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling minder kan verdienen dan toen hij nog gezond was.  

In het eerste ziektejaar bestaat recht op 100% van het loon. Na het eerste ziektejaar, tot het einde van het dienstverband bestaat recht op 70% van het loon over de ziekteverlofuren. Over de uren waarin de werknemer wenselijk geachte arbeid verricht bestaat recht op 100% van het loon (op basis van de eigen functie).

Na een wachttijd van 2 jaar kan de werknemer onder voorwaarden aanspraak maken op wettelijke regelingen, bovenwettelijke regelingen en private verzekeringen, zoals:

 

Meer informatie

Zie beslisboom recht op uitkering

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbeidsongeschiktheid betekent dat u door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling uw (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt verrichten. 

Na een wachttijd van 2 jaar kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op wettelijke regelingen, bovenwettelijke regelingen en private verzekeringen, zoals:

Meer informatie

Zie beslisboom recht op uitkering

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.