Werkgever
Werknemer

Arbobeleid

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als werkgever moet u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben. Een RI&E is een checklist die u inzicht geeft in de risico's in uw bedrijf. Op basis van de RI&E moet u maatregelen nemen om risico's te voorkomen of te beperken.

Er zijn verschillende methoden en instrumenten die u helpen alle risico's te inventariseren. De Arboscan-VO is erkend als branche-RI&E voor het voortgezet onderwijs en is speciaal ontwikkeld om de risico's in het voortgezet onderwijs op te sporen. Anders dan andere RI&E-instrumenten houdt de Arboscan-VO rekening met specifieke situaties in een VO-school.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbobeleid

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie moet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben. Dit is een checklist die inzicht geeft in de risico’s in uw organisatie. Op basis van de RI&E moeten er maatregelen genomen worden om deze risico´s te voorkomen of te beperken.

Er zijn verschillende instrumenten die helpen alle risico’s te inventariseren. De Arboscan-VO is erkend als branche-RI&E voor het voortgezet onderwijs en is speciaal ontwikkeld om de risico’s in het voortgezet onderwijs op te sporen. Anders dan andere RI&E-instrumenten houdt de Arboscan-VO rekening met specifieke situaties in een vo-school.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.