Bevlogenheid werkt!

Welke organisatie wil geen bevlogen medewerkers?

Een bevlogen medewerker heeft een hoog energieniveau, voelt zich fit, verzuimt weinig of niet en kan langer doorwerken. Hij of zij is toegewijd, enthousiast en voelt zich betrokken bij de organisatie. De medewerker doet zijn werk met plezier en weet een goede balans tussen werk en privé te bewaren. Het effect van bevlogen medewerkers is ook in uw organisatie positief. Bevlogenheid leidt tot duurzame inzetbaarheid en dit is cruciaal voor het langer doorwerken.

 

Taakeisen en energiebronnen

Hoe schep je nu als organisatie een klimaat dat bevlogenheid stimuleert? Het antwoord hierop ligt in een goede balans tussen taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zijn zaken die energie vragen. Denk hierbij aan werkdruk, routine, mentale belasting, conflicten of het ontbreken van sturing. Werk gerelateerde energiebronnen zijn bijvoorbeeld autonomie, teamgeest, sociale steun, waardering en zingeving. Daarnaast zijn er ook nog persoonlijke energiebronnen waarover een medewerker zelf beschikt. Denk aan optimisme, zelfvertrouwen, hoop en veerkracht. En met name dit laatste is hot. Je leest en hoort tegenwoordig veel over veerkracht. Dit is een eigenschap die iedereen in meer of mindere mate al heeft, maar die bovenal ook verder ontwikkeld kan worden.

 

Jobcrafting als oplossing?

In organisaties met een klimaat voor bevlogenheid, zorgen medewerkers zelf voor een goede aansluiting tussen zichzelf en de baan. Dit heet jobcrafting; het boetseren van je eigen werk. Iedereen kan zijn eigen werk interessanter, leuker en uitdagender maken. Bijvoorbeeld door meer energiebronnen te creëren of taken op een andere wijze of met een andere collega aan te pakken. Jobcrafting doe en besluit je zelf. Jobcrafting is ook een van de stappen in de methode Werkbalans van Voion. In Werkbalans worden vijf stappen doorlopen om te komen tot een takenpakket dat aansluit bij de kenmerken en ambities van de school en dat past bij de individuele motivatie en ontwikkelbehoefte van docenten.

Welke concrete stappen gezet worden, is afhankelijk van waar de organisatie nu staat. Het creëren van een klimaat van bevlogenheid is hoe dan ook noodzakelijk. Hier is een betrokken organisatie voor nodig. Die ruimte biedt voor medewerkers én zichzelf en elkaar kritische vragen durft te stellen. Als dat lukt, is de basis gelegd voor bevlogenheid.