Werkgever
Werknemer

Arbobeleid

Melding en registratie arbeidsongevallen

U bent verplicht ernstige ongevallen die werknemers tijdens de arbeid overkomen direct telefonisch te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbeidsongevallen moeten gemeld worden als deze de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg hebben. Het onderscheid naar lichamelijk of geestelijk letsel is vervallen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt de gemelde ongevallen. Het opstellen en opsturen van een schriftelijke rapportage is alleen verplicht als de Nederlandse  Arbeidsinspectie daar om vraagt.

Daarbij geldt:

  • Blijvend letsel is amputatie, blindheid of langdurig chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten.
  • Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd
  • (Verkeers)ongevallen die plaatsvinden tijdens woon-werkverkeer zijn geen arbeidsongevallen en zijn dus niet meldingsplichtig.
  • Als u onterecht een arbeidsongeval niet meldt, leidt dit vrijwel altijd tot een boete van 4500 euro.

Registratie arbeidsongevallen

U moet alle ongevallen registreren die tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim leiden. De wijze van registreren wordt aan werkgevers en werknemers overgelaten. Per 1 januari 2007 is de verplichting vervallen om de bedrijfshulpverleners, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad actief over de melding te informeren. De informatie moet wel ter inzage beschikbaar zijn.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbobeleid

Melding en registratie arbeidsongevallen

Uw werkgever is verplicht ernstige ongevallen die werknemers tijdens de arbeid overkomen direct telefonisch te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbeidsongevallen die gemeld moeten worden, zijn ongevallen die de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg hebben. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt de gemelde ongevallen. Het opstellen en opsturen van een schriftelijke rapportage is alleen verplicht als de Nederlandse Arbeidsinspectie daarom vraagt.

Daarbij geldt:

  • Blijvend letsel is amputatie, blindheid of langdurig chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten;
  • Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd;
  • (Verkeers)ongevallen die plaatsvinden tijdens woon-werkverkeer zijn geen arbeidsongevallen en zijn dus niet meldingsplichtig;
  • Als onterecht een arbeidsongeval niet wordt gemeld, leidt dit vrijwel altijd tot een boete.

Registratie arbeidsongevallen

Alle ongevallen die tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim leiden moeten worden geregistreerd. De wijze van registreren wordt aan werkgevers en werknemers overgelaten. Per 1 januari 2007 is de verplichting vervallen om de bedrijfshulpverleners, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad actief over de melding te informeren. De informatie moet wel ter inzage beschikbaar zijn.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.