Good Practice

Extra verlof bij (extreme) vroeggeboorte en ziekte?

In het onderwijs werken veel jonge vrouwen. Dat betekent automatisch dat de consultants van de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis veel kennis en ervaring hebben opgebouwd rondom de regels en uitzonderingen van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en ziekte.

In grote lijnen is alles terug te vinden in de Wet arbeid en zorg (Wazo): 16 weken verlof, vanaf 4 tot maximaal 6 voor de bevalling en 10 weken erna. Dat is helder. Als de baby later geboren wordt, duurt het totale verlof langer dan 16 weken. Dit, omdat er altijd recht is op 10 weken verlof na de bevalling.

 

Maar wat nu als moeder in het ziekenhuis moet blijven en de baby naar huis mag?

Krijgt de moeder dan extra tijd om te herstellen en te genieten van haar pasgeboren kind? Helaas, het antwoord is nee. Als de moeder in het ziekenhuis moet blijven, zonder haar kind, dan is dit geen reden voor verlenging van het bevallingsverlof. Ook als de moeder vóór de geboorte van het kind -  tijdens het zwangerschapsverlof dus - in het ziekenhuis terecht komt, wordt het verlof niet verlengd.

Een verlenging is alleen aan de orde als het kind tijdens het bevallingsverlof op grond van medische redenen in het ziekenhuis is opgenomen. De medische reden moet dus bij het kind liggen.

 

Verlenging bevallingsverlof als het kind wordt opgenomen? De regels op een rij:

In artikel 3.1 lid 5  leest u alles over de juridische grondslag voor verlenging van het bevallingsverlof.

Als het kind in het ziekenhuis moet blijven vanwege de eigen medische toestand, dan is de drempel voor verlenging van het verlof een week. Dit betekent dat de dagen, vanáf de achtste dag van opname, pas gaan meetellen voor verlenging. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Verschillende ziekenhuisopnamen mogen bij elkaar worden opgeteld. De drempel geldt niet per ziekenhuisopname;

  • De ziekenhuisopname moet langer duren dan een eventuele verlenging van het bevallingsverlof als gevolg van een vroeggeboorte;

  • Verlenging van het verlof kan alleen betrekking hebben op opnames die vallen binnen de periode van het oorspronkelijke bevallingsverlof.

 

UWV berekent de verlenging van het bevallingsverlof in 4 stappen:

  1. Kijk hoeveel dagen het kind in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat. 

  2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af.

  3. Daarna telt u van het resterende aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen het bevallingsverlof ligt. Met dit aantal dagen rekent u verder.

  4. Duurde uw bevallingsverlof langer dan 10 weken? Bijvoorbeeld omdat u voor de uitgerekende datum bent bevallen? Of omdat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof hebt opgenomen? Het aantal dagen dat uw bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.