Werkgever
Werknemer

Regels werkgever

Als werkgever heeft u een aantal verplichtingen ten opzichte van uw werknemers. Dit zijn onder andere:

  • Arbobeleid
    Met een zo goed mogelijk arbobeleid dient u uw werknemers te beschermen tegen de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Poortwachter procedure en re-integratie
    Re-integratie is de verantwoordelijkheid van u en uw zieke werknemer. Deskundigen, Arbodienst, re-integratiebedrijf of UWV kunnen u van adviezen en diensten voorzien. Uitgangspunt blijft dat u samen met de zieke werknemer de regie voert en tijdig de noodzakelijke acties onderneemt. De poortwachterprocedure stroomlijnt het re-integratieproces.De uitvoering van de Wet Poortwachter wordt meestal vastgelegd in een (poortwachters) procedure.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Regels werkgever

Als u ziek bent, moet uw werkgever zich aan een aantal verplichtingen houden. Zo is uw werkgever verplicht tijdens ziekte het loon door te betalen. Ook heeft uw werkgever de verplichting om middels een goed arbobeleid u en uw collega’s te beschermen tegen de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Meer informatie

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.