Good Practice

Leren en eigen verantwoordelijkheid

Regionale scholengemeenschap Enkhuizen: een school met een visie op personeelsbeleid

Deze scholengemeenschap met zo’n 1500 leerlingen heeft een aantal jaar geleden een nieuwe en platte organisatiestructuur opgezet die past bij hun onderwijsconcept: “leren” en “eigen verantwoordelijkheid” zijn daarbij de kernbegrippen. Dat werkt overal in door: in het onderwijs, in personeelszaken, de aansturing van de organisatie, de financiën en het gebouwbeheer. Leden van de afdelingsdirectie zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen teams. Het gebouw is opgedeeld in domeinen: iedere leerlaag heeft zijn domein.

Ook het beleid gericht op het tegengaan van het ziekteverzuim past in deze visie van de school. Er wordt primair gekeken naar wat iemand nog kan. Wat zijn de mogelijkheden naast de beperkingen die iemand heeft. Een arbeidsdeskundige van de arbodienst komt op de school zelf - heeft de rol als eerste aanspreekpersoon van de bedrijfsarts overgenomen. Dit leidde er tevens toe dat werknemers zich meer verantwoordelijk gingen voelen voor hun eigen welzijn. Ook de direct-leidinggevenden worden (en voelen zich) meer aangesproken op het signaleren van mogelijke verzuimrisico’s. Met succes, want het verzuim van de school lag in 2008 onder de 2%: een unicum in de onderwijssector. Nu is het verzuim enigszins gestegen door een aantal personeelsleden met chronische aandoeningen die niet beïnvloedbaar zijn, maar is nog steeds erg laag te noemen.

Intervisie en coaching zijn een vast onderdeel in het personeelsbeleid: dus niet alleen als er al problemen zijn. Stressreductie is bij de coaching een belangrijk onderwerp: juist het verzuim om psychische redenen is uitzonderlijk laag te noemen op deze school.

In een vroeg stadium worden belastbaarheidsproblemen opgespoord (platte structuur, korte lijnen). Het blijft niet bij signaleren alleen: waar mogelijk wordt ondersteuning gezocht (bijv. onderwijsassistenten). Het personeelsbestand van de school verschilt van dat van de meeste vo-scholen: van de 170 personeelsleden zijn er 100 onderwijsgevend. Extra ondersteunend personeel biedt ruimte voor een flexibele inzet van de werknemers. 

Met dit verzuimbeleid won de regionale scholengemeenschap Enkhuizen in 2009 de Kroon op het werkprijs (www.kroonophetwerk.nl).