Rollen voor de werkgever

Er zijn bij de uitvoering van verzuimbeleid diverse rollen die vervuld en belegd moeten worden. Het maakt niet veel uit wie welke rol op zich neemt, als het maar gebeurt. Omdat geen vo-school hetzelfde is en het personeelsbeleid op vo-scholen op verschillende wijzen is georganiseerd, kunnen de rollen bij verzuimbeleid ook bij verschillende functionarissen worden belegd.

Rol

Omschrijving

Wat nodig

Wie bijvoorbeeld

Signaleren

Preventief: verzuimrisico’s onderkennen bij werknemers

Leidinggevende positie, functioneren van werknemers kennen

Direct leidinggevende

Regie

Bewaken van re-integratieproces (WVP stappen) van individuele werknemer.
Casemanagement

Spin in het web: weten wie waarbij kan adviseren, wet- en regelgeving kennen, individuele begeleiding kunnen bieden, knopen doorhakken

P&O-functionaris

Adviseren

Advisering over interventies en (materiële en niet materiële) werkaanpassingen

Medewerker en zijn/haar competenties en belastbaarheid kennen, interventies kennen

De arbodienst kan adviseren welke discipline het meest geschikt is. Denk naast de bedrijfsarts b.v. aan bedrijfsmaatschappelijk werker, arbo-, arbeidsdeskundige of een A&O-psycholoog

Uitvoeren

Interventies uitvoeren, zoals coaching of training

Diverse professionele competenties

Professionals als coach, mediator, psycholoog, zorgverlener

Steun geven

Luisterend oor, helpende hand, persoonlijk contact houden

Collegiale band, werknemer goed kennen

Collega’s, familie

Beslissen

Beslissen over passend werk en inzet interventies

Leidinggevende positie met bevoegdheden

Leidinggevende, clusterdirecteur (namens werkgever)


Tips voor de werkgever:

  • Wacht niet tot de werknemer of de ondersteuner iets doet. Begin zo snel mogelijk en neem zelf initiatief. De kans op succesvol re-integreren neemt na verloop van tijd snel af.
  • De processtappen van WVP zijn niet bedoeld om geduldig te worden afgewacht. Wat sneller mogelijk is, moet sneller worden geregeld.
  • Laat de werknemer zelf meedenken en meebeslissen: check wat hij/zij zelf wil.
  • Bied de werknemer perspectief.
  • Werk in een team. Zeker bij arbeidsconflicten of een ernstige ziekte. Check vergoedingen bijvoorbeeld bij psychologische begeleiding.
  • Stel aan de bedrijfsarts geen vragen over het medische deel. Wel over de beperkingen en de mogelijkheden om te werken. Wat kan de werknemers wel?
  • Word zelf geen hulpverlener, zeker niet bij psychische problemen.
  • Modder niet door, maar hak op tijd knopen door.