Aandachtspunt

Aandachtspunten bij ziekteverzuim

Eerder verzuim

Eerder verzuim is een voorspeller voor mogelijk langdurig verzuim. Let daarom op bij:

  • frequent kort verzuim (bijvoorbeeld 3 maal een ziekmelding binnen 3 maanden);
  • langdurig verzuim in het recente verleden (bijvoorbeeld 2 jaar geleden enkele maanden ziek geweest).

Er kunnen gezondheidsklachten zijn, problemen in relatie tot arbeid en zorgtaken, ervaren werkdruk of andere problemen op het werk of thuis. Voortijdig signaleren van dergelijke problemen voorkomt langdurige uitval.

Arbeidsconflicten

Sluimerende, niet uitgesproken arbeidsconflicten of conflictueuze situaties vormen een groot verzuim risico. Voor het vaststellen van een arbeidsconflict geldt het criterium dat ten minste één partij uitspreekt naar de leidinggevende (of naast hogere) dat een andere partij hem of haar belemmert in het functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie ervaart. De gevoelde frustratie hoeft geen objectieve grond te hebben.

Het uitspreken van een vermoeden van een conflict kan het conflict ter plekke activeren, maar maakt ook dat er gewerkt kan gaan worden aan een oplossing. Verzuimen is geen oplossing bij een conflictsituatie.


Schema Arbeidsconflicten

Functioneringsproblemen

Slechte communicatie, onvrede over het werk, werknemers die niet goed functioneren, vormen een reëel verzuimrisico. Verzuimen lost deze problemen echter niet op. Functioneringsgesprekken of persoonlijke ontwikkelings plan (POP-) gesprekken kunnen wel leiden naar oplossingen.

Communicatie

Ook gebrekkige of moeizame communicatie kan leiden tot conflicten en onvrede over het werk. En vervolgens tot verzuim. Signalen van werknemers dat de interne communicatie niet goed verloopt, dienen dan ook serieus te worden genomen. Zeker de interne communicatie over re-integratieafspraken kan niet duidelijk genoeg zijn.