Voorkomen van verzuim

Werk niet alleen aan zaken die op dit moment niet goed gaan. Heb ook oog voor ontwikkelingen op de langere termijn. Wijs medewerkers erop dat ze zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. Zodat ze duurzaam aan het werk kunnen blijven.

Dreigt er ziekte en verzuim? Reageer dan niet vanuit uw eigen belang. Bedenk dat de werknemer er het meeste baat bij heeft als hij gezond is en gewoon aan het werk kan. Reageer vanuit zorgzame zakelijkheid en geef aan dat u oprecht bezorgd bent om iemands gezondheid.

Sommige werknemers zijn te zwaar of hebben een slechte conditie. Dit kan tot uitval leiden. U kunt dan voorlichting over gezonde eet- en leefgewoonten geven, een fitnessprogramma aanbieden en zorgen voor een gezonde kantine.

Als een werknemer vaak kort verzuimt, is dit een signaal dat er iets aan de hand is. Misschien ervaart hij teveel werkdruk, heeft hij problemen op het werk of zijn er gezondheidsklachten. Signaleer problemen op tijd en ga met de werknemer in gesprek. Dit voorkomt dat hij langdurig uitvalt.

Soms kost het werk meer energie dan het oplevert. Probeer de energiebronnen te versterken. Dit voorkomt niet alleen langdurige uitval, maar verhoogt ook de productiviteit.