Werkgever
Werknemer

Zwanger en ziek

Ziek maar niet ten gevolge van de zwangerschap of bevalling

Is uw werkneemster ziek, maar komt dit niet door de zwangerschap of bevalling, dan is van belang op welk moment haar ziekte begint. Het moment van aanvang van de ziekte bepaalt namelijk of u haar loon door moet betalen of dat ze recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Uw zwangere werkneemster kan ziek worden in vier periodes:

 • Voor de verlofperiode
  In de periode voor het verlof gelden de gewone regels bij ziekte (wet verbetering Poortwachter) en u moet gewoon het loon doorbetalen.
 • Tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot ingang verlof
  Dit wordt ook wel de flexibiliseringsperiode genoemd. U kunt voor de medewerkster een Ziektewetuitkering aanvragen. Het aantal ziektedagen wordt wel in mindering gebracht op het verlof van 16 weken.

 • Tijdens de verlofperiode
  Wordt de werkneemster ziek tijdens de verlofperiode, dan hoeft u dit niet aan UWV door te geven. U ontvangt de voor haar aangevraagde zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO-uitkering) en betaalt haar loon door. Zij krijgt dan geen Ziektewetuitkering.

 • Na de verlofperiode
  Is de medewerkster ziek na afloop van haar bevallingsverlof, dan hoeft u dit niet aan UWV door te geven en betaalt u gewoon haar loon door en gelden de normale regels bij ziekte.

Was uw werkneemster voor haar zwangerschap al ziek en is ze direct aansluitend aan het bevallingsverlof nog steeds ziek door dezelfde oorzaak? Dan tellen de ziekteperiodes voor en na het verlof als een onderbroken periode. Is er sprake van verschillende ziekten? Dan is de ziekte na het bevallingsverlof een nieuwe ziektesituatie en gaat opnieuw de termijn van 104 weken lopen

Zwanger en ziek

Ziek maar niet ten gevolge van de zwangerschap of bevalling

Bent u ziek, maar komt dit niet door de zwangerschap of bevalling, dan is van belang op welk moment uw ziekte begint. Het moment van aanvang van de ziekte bepaalt namelijk of uw werkgever uw loon door moet betalen of dat u recht hebt op een Ziektewetuitkering.

Er kunnen vier verschillende periodes onderscheiden worden:

 • Voor de verlofperiode
  Wordt u ziek en komt dit niet door uw zwangerschap? Dan gelden de gewone regels voor ziek zijn. Meld u ziek bij uw werkgever. Hij betaalt uw loon tijdens ziekte door.
 • Tijdens de verlofperiode
  Wordt u ziek tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof? Dan gelden er verschillende regels als u uw bevallingsverlof aangesloten opneemt of deze flexibel opneemt.  

 • Na de verlofperiode
  Bent u ziek op de dag nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt? En komt dit niet door uw zwangerschap of bevalling? Meld u dan ziek bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt uw loon door gedurende maximaal 104 weken ziekte.

Was u ziek voordat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering inging door een andere oorzaak dan de zwangerschap of bevalling? En bent u door diezelfde oorzaak nog steeds ziek op de dag nadat de uitkering is gestopt? Dan worden de ziekteperiodes voor en na de uitkering bij elkaar opgeteld. Ze tellen samen als 1 periode. Uw werkgever betaalt uw loon in deze ziekteperiode gedurende maximaal 104 weken door.  
Is er sprake van verschillende ziekten? Dan is de ziekte na het bevallingsverlof een nieuwe ziektesituatie en gaat opnieuw de termijn van 104 weken lopen.