Good Practice

Fruit om ziekteverzuim terug te dringen

De Rehobothschool Uddel besloot het anders te doen. Om het ziekteverzuim terug te dringen werd fruit aangeboden aan de werknemers. En met effect, want het ziekteverzuim ligt onder de 2%.

De Rehobothschool is een kleine reformatorische school, met 29 medewerkers, in Uddel. 8 jaar geleden besloot directeur Wim Korevaar een rekken op te hangen in de keuken en hier fruit in te leggen. “Iedere werknemer kon vanaf dat moment zoveel fruit pakken als hij wilde”, zegt de heer Korevaar. “Ik kan me nog heel goed voor de geest halen dat onze oudste werknemer – een 77-jarige werklustige vrouw – in het rek zat te neuzen. Voor onderweg, zei ze. En zo is het maar net. We wilden het toegankelijk maken. En vooral geen beperkingen opleggen.”

Verankering in beleid

De school wilde vooral een signaal afgeven met dit initiatief. De fruitservice werd daarom niet in beleid verankerd. “Het was een spontaan idee”, geeft de heer Korevaar aan. “Een van onze werknemers kocht het fruit in en zorgde ervoor dat het regelmatig werd bijgevuld. Werknemers konden echt uit van alles kiezen; peren, bananen, appels, kiwi’s,…etc.” Het is nu niet meer weg te denken uit de school. “Het idee werd vanaf het eerste moment ontzettend gewaardeerd. En dat niet alleen. Het gaf daarnaast een positieve vibe voor de hele school.”

Geen tijd voor klagen

Maar het is natuurlijk niet alleen het fruit dat voor een ziekteverzuim van 1,2% zorgt. De Rehobothschool is bijvoorbeeld ook een ordelijke en nette school. Daarnaast heerst op de school een cultuur van zelf verantwoording nemen. Korevaar: “Als professional neem je verantwoordelijkheid over je handelen. Dat geldt in de klas, maar ook zeker voor je gezondheid voor zover mogelijk.” Daarnaast is het een open school, het onderlinge contact in het team is zeer goed. Daarbij zijn aanpakken en doorgaan sleutelwoorden. “Op onze school is het niet ongewoon om te zeggen: als je tijd hebt om te klagen en te zeuren, dan heb je waarschijnlijk tijd over. En in die tijd kun je dus beter ook iets anders doen.”

Budget

Het budget dat de school hiervoor gebruikte was het potje voor de tussenschoolse opvang. Scholen krijgen in hun lumpsumvergoeding een bedrag per leerling voor de organisatie van het overblijven. Daarmee kunnen scholen de personele kosten, maar ook materialen bekostigen. “De lumpsum is niet geoormerkt, dus we kunnen als schoolbestuur zelf beslissen hoe we het geld besteden. Op onze school was het al cultuur om met de leerlingen te lunchen. We vonden het niet opportuun om overblijfmoeders in te zetten tijdens de lunch. Wij wilden dit budget op een andere manier besteden. Nu komen we met dit budget niet meer helemaal uit, maar het is zo’n succes dat ik bereid ben hierop toe te leggen.”