Werkgever
Werknemer

Arbobeleid

Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat iedere instelling (ten minste) een preventiemedewerker moet aanwijzen. De preventiemedewerker heeft drie taken:

 • het (mede) uitvoeren en opstellen van de RI&E;
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of de personeelsvertegenwoordiging;
 • het uitvoeren van preventietaken (uit het plan van aanpak).

Overige aandachtspunten:

 • Elke school moet ten minste een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
 • Als de werkgever maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
 • De school mag niet iemand van buiten de school aanstellen als preventiemedewerker.
 • De persoon die als preventiemedewerker wordt aangesteld dient over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken.
 • In de RI&E moet geregeld zijn hoe de werknemers met de preventiemedewerker in contact kunnen komen.
 • De school moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbobeleid

Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat iedere instelling (ten minste) een preventiemedewerker moet aanwijzen. De preventiemedewerker heeft drie taken:

 • het (mede) uitvoeren en opstellen van de RI&E;
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of de personeelsvertegenwoordiging;
 • het uitvoeren van preventietaken (uit het plan van aanpak).

Overige aandachtspunten:

 • Elke school moet ten minste een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
 • Als de werkgever maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
 • De school mag niet iemand van buiten de school aanstellen als preventiemedewerker.
 • De persoon die als preventiemedewerker wordt aangesteld dient over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken.
 • In de RI&E moet geregeld zijn hoe de werknemers met de preventiemedewerker in contact kunnen komen.
 • De school moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.