Disclaimer

Voion is zich volledig bewust van de taak een internetsite met zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel op deze site voorkomende onjuistheden.

Heeft u opmerkingen over de inhoud of werking van bepaalde onderdelen op deze site? Dan verzoeken wij u uw reactie te mailen naar info@voion.nl. Ook uw opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.