Werkgever
Werknemer

Zwanger en ziek

Moet u loon door betalen of is er recht op een uitkering als een zwangere werkneemster zich ziek meldt? Dat hangt van een aantal factoren af:

  1. Werkneemster is ziek, maar niet ten gevolge van de zwangerschap of bevalling
  2. Werkneemster is ziek ten gevolge van de zwangerschap of bevalling

Het moment waarop de zwangere werkneemster ziek wordt is mede bepalend of er recht op een uitkering is.


 

Overdracht bevallingsverlof bij overlijden moeder

Overlijdt de moeder bij of vlak na de geboorte van het kind, dan gaat het verlof- en uitkeringsrecht van de moeder over naar de partner. 

De persoon aan wie het verlof wordt overgedragen moet juridisch ouder zijn van het kind. 

Ook als de overledene geen recht had op verlof of uitkering, ontstaat bij overlijden een verlofrecht voor de partner. 

Anders dan bij het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt bij het overgedragen verlof een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever. De werkgever kan het doorbetaalde loon vervolgens in rekening brengen bij het UWV. 

Voor meer informatie kijk ook bij de Good Practice Extra verlof bij (extreme) vroeggeboorte en ziekte

Zwanger en ziek

Wordt u ziek voordat u uw zwangerschapsverlof is ingegaan? Dan kunnen de volgende situaties voor u gelden.

  1. U bent ziek, maar niet ten gevolge van de zwangerschap of bevalling
  2. U bent ziek ten gevolge van de zwangerschap of bevalling

Het moment waarop u zich ziek meldt is mede bepalend of er recht op een uitkering is.