Tips voor procesbegeleiding bij werkhervatting

Bij langdurig verzuim is wederzijds vertrouwen een voorwaarde voor succesvolle re-integratie. Dat betekent: doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Hieronder volgen een aantal tips voor procesbegeleiding bij werkhervatting na langdurig verzuim.

 • Laat de werknemer zelf een ‘verlanglijstje’ voor terugkeer opstellen. Vervolgens kunnen leidinggevende en werknemer dit samen bespreken.
 • Maak afspraken over het soort taken die uitgevoerd gaan worden en laat de werknemer zelf aangeven wat de mogelijkheden zijn. Evalueer deze afspraken regelmatig en gestructureerd.
 • Zorg samen voor de juiste condities om terugkeer mogelijk te maken. Denk hierbij aan de volgende punten:
  • Geschikte werkplek
  • Inlichten collega’s
  • Schakel eventueel een collega als ‘buddy’ in
  • Uitspreken van verwachtingen over en weer
  • Praat een (arbeids)conflict voor aanvang uit 
 • Zorg voor een zorgvuldige spreiding van het aantal uren over de week en een geleidelijke opbouw.
 • Houd rekening met bijwerkingen van medicijnen.
 • Laat medewerkers bij terugkeer na psychische klachten slechts één taak tegelijk uitvoeren en las regelmatig pauze in.
 • Blijf interesse houden tijdens het herstelproces.
 • Stel lastige gesprekken niet uit en wees duidelijk.
 • Stimuleer een gezonde leefstijl.