Werkgever
Werknemer

Werkgever en werknemer zorgen samen voor een succesvolle re-integratie. In dit onderdeel vindt u daarnaast informatie over de werkloosheidsuitkeringen waar werknemers na uitdiensttreding recht op kunnen hebben.


Voorwaarden WW-uitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet een werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hij heeft de begindatum van de AOW nog niet bereikt.
  • Hij heeft minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van zijn uren.
  • Hij is beschikbaar om arbeid te aanvaarden.
  • Hij heeft in minstens 26 van de laatste 36 weken gewerkt.

Om langer dan 3 maanden een uitkering te krijgen moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In de 4 van de laatste 5 jaren voor het jaar waarin de werkloosheid intreedt, gewerkt hebben.
  • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing.
  • De werknemer moet zich aan de WW-verplichtingen houden.

Voorwaarden bovenwettelijke aanvulling

Voor een bovenwettelijke aanvulling op grond van de WOVO gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer ontvangt een WW-uitkering.
  • De werkloosheid komt voort uit een baan in de VO-sector.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Werkgever en werknemer zorgen samen voor een succesvolle re-integratie. In dit onderdeel vindt u informatie over de werkloosheidsuitkeringen waar u na uitdiensttreding recht op kunt hebben, als u werkzaam bent in het voortgezet onderwijs.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.