Werkgever
Werknemer

Arbobeleid

Psychosociale arbeidsbelasting

De Arbowet van 2007 introduceert de term psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA):

De werkgever is sinds 1 januari 2007 verplicht binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid te voeren gericht op voorkoming, en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Aan de hand van de risico-inventarisatie en –evaluatie moet vastgesteld worden of er groepen werknemers zijn voor wie er risico bestaat op blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting. Voor deze groep moeten maatregelen getroffen worden die minimaal bestaan uit voorlichting en onderricht over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting.
In het plan van aanpak moet aangegeven worden welke maatregelen u treft om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbobeleid

Psychosociale arbeidsbelasting

De Arbowet van 2007 introduceert de term psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA):

De werkgever is sinds 1 januari 2007 verplicht binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid te voeren gericht op voorkoming, en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Aan de hand van de risico-inventarisatie en –evaluatie moet vastgesteld worden of er groepen werknemers zijn voor wie er risico bestaat op blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting. Voor deze groep moeten maatregelen getroffen worden die minimaal bestaan uit voorlichting en onderricht over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting.
In het plan van aanpak moet aangegeven worden welke maatregelen u treft om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken


Meer informatie:

Zie de site van Rijksoverheid Arbeidsomstandigheden
Zie de site van Voion Sociale veiligheid en Werkdruk en werkstress
Zie op site Voion Factsheet: Preventie van agressie tegen onderwijspersoneel

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.