Werkgever
Werknemer

Regels werkgever

Re-integratie

Is een van uw werknemers ziek? Dan bent u, samen met de zieke werknemer, verantwoordelijk voor re-integratie. Dat betekent dat u allebei aan de slag moet om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Uiteraard kunt u hierbij hulp krijgen van een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dit kan een arbodienst zijn, maar dat hoeft niet: het mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Wel moet er een bedrijfsarts bij het bedrijf zijn aangesloten.

De terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Re-integratie eerste spoor – Uw werknemer blijft bij u in dienst, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Re-integratie tweede spoor – U en uw werknemer nemen afscheid van elkaar. Uw werknemer krijgt 'passend werk'  bij een andere werkgever.

Meer informatie

Zie Re-integratie 1e en 2e spoor op deze site.

Wie is verantwoordelijk?

U en uw werknemer bent samen verantwoordelijk voor een goede aanpak van het ziekteverzuim en de reïntegratie van uw zieke werknemer. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Regels werkgever

Re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat u en uw werkgever moeten doen om ervoor te zorgen dat u snel weer aan het werk kan. Binnen de eigen school of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

Meer informatie

Zie Re-integratie 1e en 2e spoor op deze site.

Wie is verantwoordelijk?

U en uw wergever zijn samen verantwoordelijk voor een goede aanpak van het ziekteverzuim en uw reïntegratie. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit de Wet Verbetering Poortwachter