Werkgever
Werknemer

Zwanger en ziek

Ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling

Uw zwangere werkneemster is ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling. Dan is van belang op welk moment haar ziekte is begonnen. Er zijn vijf verschillende periodes te onderkennen:

 • Voor de verlofperiode: eerste 24 weken van de zwangerschap
  Wordt de zwangere werkneemster ziek voor de verlofperiode, dan kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. De Ziektewetuitkering stopt automatisch bij de ingang van het WAZO-verlof. Krijgt uw werkneemster een miskraam of abortus en meldt ze zich ziek? Dan heeft zij recht op een Ziektewetuitkering.

 • Voor de verlofperiode: na 24 weken van de zwangerschap
  Wordt de zwangere werkneemster ziek voor de verlofperiode, dan kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. De Ziektewetuitkering stopt automatisch bij de ingang van het WAZO-verlof.

  Is de zwangerschap beëindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan heeft uw werkneemster recht op een zwangerschapsuitkering van 16 weken.

 • Tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot ingang verlof
  Dit wordt ook wel de flexibiliseringsperiode genoemd. U kunt voor de medewerkster een Ziektewetuitkering aanvragen. Het aantal ziektedagen wordt wel in mindering gebracht op het verlof van 16 weken.

 • Tijdens de verlofperiode
  Wordt de werkneemster ziek tijdens de verlofperiode, dan hoeft u dit niet aan UWV door te geven. U ontvangt de voor haar aangevraagde zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO-uitkering) en betaalt haar loon door. Zij krijgt dan geen Ziektewetuitkering.

 • Na de verlofperiode
  Is de medewerkster na afloop van haar bevallingsverlof ziek geworden als gevolg van haar bevalling, dan bestaat er recht op een Ziektewetuitkering.

 

 

Zwanger en ziek

Ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling

Als u ziek bent door uw zwangerschap, gelden er verschillende regels, afhankelijk van het moment waarop u ziek wordt:

 • Voor de verlofperiode: voor de 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum 
  Wordt u ziek of moet u van uw arts rust nemen en komt dit door uw zwangerschap? En is dit voor de 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Meld u dan ziek bij uw werkgever. Geef door dat u ziek bent vanwege uw zwangerschap. Uw werkgever zal dan een Ziektewetuitkering voor u aanvragen.

  U krijgt de Ziektewetuitkering vanaf uw eerste ziektedag. Dat is de eerste werkdag waarop u ziek bent. De uitkering loopt door totdat u weer beter bent of uw zwangerschapsverlof begint. Tijdens uw zwangerschapsverlof krijgt u een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever moet deze uitkering nog wel voor u aanvragen.

 • Tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot ingang verlof
  Bent u (nog) ziek in de periode tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Wij trekken het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode af van uw verlofperiode na de bevalling. Uw bevallingsverlof stopt dan waarschijnlijk eerder dan u had gepland.

 • Tijdens de verlofperiode
  Wordt u ziek tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof? Dan gelden er verschillende regels als u uw bevallingsverlof aangesloten opneemt of deze flexibel opneemt. 

  • Bevallingsverlof aaneengesloten op
   Neemt u uw bevallingsverlof aaneengesloten op? En bent u tijdens uw verlof ziek door de zwangerschap of bevalling of door een andere oorzaak? Meld dit dan aan uw werkgever. U hoeft niets aan UWV door te geven. Uw zwangerschaps-en bevallingsuitkering (WAZO) loopt gewoon door en u krijgt geen Ziektewetuitkering
  • Bevallingsverlof flexibel op
   Bent u na 6 weken na de bevalling weer (deels) gaan werken en wordt u ziek? Dan gelden er verschillende regels als uw WAZO-uitkering nog niet gestopt is of wanneer deze wel gestopt is.
   • Wazo-uitkering is nog niet gestopt
    Wordt u ziek tijdens de periode van maximaal 30 weken waarin u uw bevallingsverlof flexibel opneemt? En is uw WAZO-uitkering nog niet gestopt? Dan loopt de WAZO-uitkering gewoon door en krijgt u geen Ziektewetuitkering
   • Bent u tijdens uw flexibel opgenomen verlof ziek op de dag nadat uw WAZO-uitkering is gestopt? En bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering.
 • Na de verlofperiode
  Bent u ziek op de dag nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt? En bent u ziek door de zwangerschap of bevalling en kunt u niet werken? Dan heeft u recht op een Ziektewetuitkering.