Werkgever
Werknemer

Re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat u en uw werknemer moeten doen om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer snel weer aan het werk kan. Binnen uw eigen school of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

undefined


Re-integratie 1e spoor: re-integratie bij eigen werkgever

Samen met uw werknemer moet u werken aan re-integratie. Dat betekent dat u werk aan moet bieden dat uw werknemer met zijn ziekte, opleiding en ervaring kan uitoefenen. Met andere woorden, u moet passend werk aanbieden. De werknemer moet dat passende werk ook uitvoeren en de door de werkgever redelijke, op re-integratie gerichte gegeven voorschriften opvolgen.

Re-integratie 2e spoor: re-integratie bij een andere werkgever

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te re-integreren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie 2e spoor. Dit houdt in dat de werkgever er moeite voor doet om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken. De wet spreekt van "bevorderen".

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. U bent dan verplicht om re-integratie 2e spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat u voor uw werknemer tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer bij u voorop staat.

Het dienstverband met de oude werkgever blijft gedurende de eerste twee ziektejaren in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. 

Meer informatie:

Let op!

Wil een re-integratie 2e spoor slagen, dan moet het 1e spoor goed worden afgesloten. Het oordeel dat er binnen uw organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. Soms verdient het aanbeveling, als met name de kansen op re-integratie 1e spoor gering zijn, gelijktijdig beide trajecten in te zetten. Daarom moet het aanbod redelijk zijn (zie ook het stappenplan passende arbeid).

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat u en uw werkgever moeten doen om ervoor te zorgen dat u snel weer aan het werk kunt. Binnen uw eigen school of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

undefined


Re-integratie 1e spoor: re-integratie bij uw eigen werkgever

Samen met uw werkgever moet u werken aan re-integratie. Dat betekent dat uw werkgever werk moet aanbieden dat u met uw ziekte, opleiding en ervaring kunt uitoefenen. Met andere woorden, uw werkgever moet passend werk aanbieden. U moet dat passende werk uitvoeren en de door uw werkgever redelijke, op re-integratie gerichte gegeven voorschriften, opvolgen.
Als u zelf mogelijkheden ziet om uw eigen werk in aangepaste vorm of passend werk te verrichten, getuigt het van goed werknemerschap als u dit aan uw werkgever voorlegt. Als u dat op prijs stelt kunt u tevens samen met uw werkgever de gemaakte afspraken voorleggen aan de bedrijfsarts.

Re-integratie 2e spoor: re-integratie bij een andere werkgever

Lukt het niet om binnen uw eigen bedrijf te re-integreren? Dan gaat u samen met uw werkgever op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie 2e spoor. Dit houdt in dat uw werkgever er moeite voor doet om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken.

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. Uw werkgever is dan verplicht om re-integratie 2e spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat uw werkgever tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer voorop staat.

Meer informatie:

  • Stappenplan re-integratie 2e spoorAls u zelf mogelijkheden ziet om uw eigen werk in aangepaste vorm of passend werk te verrichten, getuigt het van goed werknemerschap als u dit aan uw werkgever voorlegt. Als u dat op prijs stelt kunt u tevens samen met uw werkgever de gemaakte afspraken voorleggen aan de bedrijfsarts.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.