Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

Wajong

Wijzigingen Wajong 2015

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015. En voor mensen die Wajong willen aanvragen (nieuwe Wajongers).


Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jongehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. En hulp bij het vinden van geschikt werk.


Gevolgen voor bestaande Wajongers

UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. 

  • Wajongers die niet kunnen werken. Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden gewoon hun Wajong-uitkering. 
  • Wajongers die kunnen werken. Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook zij behouden hun Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

Herbeoordeling Wajong

UWV weet niet van alle Wajongers met een uitkering van voor 2010 (oude Wajong) of zij kunnen werken. Voor een aantal hiervan is een (her)beoordeling door een arts of arbeidsdeskundige nodig. UWV weet dit wel van Wajongers met een uitkering van na 2010 (nieuwe Wajong). Voor hen is een herbeoordeling niet nodig.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

Wajong

Wijzigingen Wajong 2015

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015. En als u Wajong wilt aanvragen (nieuwe Wajongers).


Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Als u ziek bent of een handicap heeft en voldoet aan de voorwaarden, dan heeft u mogelijk recht op een Wajong-uitkering. Het gaat erom dat dit duurzaam is; u kunt nooit meer werken. Jongehandicapten die wel kunnen werken en voldoen aan de voorwaarden, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering en hulp bij het vinden van geschikt werk.


Gevolgen voor bestaande Wajongers

Ontving u voor 2015 een Wajong-uitkering? Dan gaat UWV tussen 2015 en 2018 uw gegevens opnieuw bekijken. Dat doet UWV om vast te stellen of u wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. 

  • Kunt u niet werken? Als u geen mogelijkheden heeft om te werken dan behoudt u gewoon uw Wajong-uitkering. 

  • Kunt u wel werken? Als u kunt werken dan krijgt u van UWV hulp bij het vinden van geschikt werk. Ook behoudt u uw Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat wel veranderen. Vanaf 1 januari 2018 is de hoogte maximaal 70% van het minimumloon.

Herbeoordeling Wajong

Als u voor 2010 al een Wajong-uitkering (oude Wajong) ontving kan het zijn dat er een (her)beoordeling moet plaatsvinden. UWV weet namelijk niet of u wel of niet kunt werken. De (her)beoordeling gebeurt door een arts of arbeidsdeskundige.
Ontving u na 2010 een Wajong-uitkering? Dan is een herbeoordeling niet nodig.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.