Werkgever
Werknemer

Aanvraag WIA-uitkering

Vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-plussers

ouder in aanmerking komen voor een vereenvoudigde beoordeling van hun WIA-aanvraag. Dit geldt echter alleen als de datum waarop zij 2 jaar ziek zijn binnen deze periode valt.


Wat houdt de vereenvoudigde aanvraag in?

De WIA-aanvragen zullen zo veel mogelijk worden behandeld op basis van schriftelijke informatie, zoals het re-integratieverslag. Indien deze informatie niet voldoende is, zal UWV contact opnemen met de aanvrager. In de meeste gevallen zal er geen verdere beoordeling van de aanvraag door een verzekeringsarts plaatsvinden. Met deze vereenvoudigde behandeling krijgt uw (ex-)werknemer en u sneller duidelijkheid.


Voor wie geldt de vereenvoudigde beoordeling?

De vereenvoudigde behandeling geldt voor de volgende personen:

  • 60-plussers die tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024 een WIA-uitkering zouden moeten krijgen.
  • 60-plussers die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling van hun WIA-aanvraag hebben gehad, die afgewezen of beëindigd is. En die vanwege een verslechterde gezondheid vóór 1 januari 2025 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

Dit geldt voor:

  • Een (ex-)werknemer met een (ex-)werkgever of een (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is.
  • Een (ex-)werknemer zonder werkgever die een Ziektewetuitkering krijgt (de zogenaamde ‘UWV-vangnetters’).
  • Een (ex-)werknemer die vrijwillig verzekerd is.
  • Een (ex-)werknemer die als laatste land in Nederland verzekerd was voor de sociale verzekering, er gewerkt heeft en ziek is geworden en tijdens de ziekteperiode van 104 weken naar het buitenland is verhuisd.

Voorwaarden voor de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de volgende voorwaarden vastgelegd:

  • Niemand mag door de maatregel benadeeld worden. Dit betekent dat de (ex-)werknemer door de vereenvoudigde behandeling geen lagere WIA-uitkering krijgt dan wanneer er een volledige beoordeling van de aanvraag zou zijn gedaan. Voor de (ex-)werkgever betekent dit dat UWV de mogelijk extra uitkeringslasten of premies niet doorberekent. 
  • Zowel (ex-)werknemer als (ex-)werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Zij kunnen ook om een normale behandeling vragen.
  • Het blijft mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing na een vereenvoudigde behandeling. Ook al zijn beide partijen hier eerder akkoord mee gegaan.
  • Als de bedrijfsarts in het re-integratieverslag aangeeft dat de werknemer niet meer kan werken (er is dan sprake van ‘geen benutbare mogelijkheden’), dan vindt er geen vereenvoudigde WIA-aanvraag plaats. De verzekeringsarts beoordeelt de WIA-aanvraag dan zoals gebruikelijk en kan een IVA-uitkering toekennen.

Hoe werkt de vereenvoudigde beoordeling?

De arbeidsdeskundige behandelt de WIA-aanvraag op basis van de documenten die zijn opgesteld tijdens de 2 jaar ziekte. Dit zijn bijvoorbeeld documenten die gaan over wat een (ex-)werknemer nog wel en niet kan (de belastbaarheid) en wat er aan re-integratie is gedaan.

Voor (ex-)werknemers met een dienstverband zijn dit de zogenoemde "RIV-documenten". RIV staat voor re-integratieverslag.

Bij (ex-)werknemers zonder (ex-)werkgever en met een Ziektewetuitkering zijn er geen RIV-documenten. UWV gebruikt dan de informatie over de belastbaarheid en re-integratie die UWV tijdens de Ziektewetuitkering heeft vastgelegd.


Gevolgen voor de werkgever?

Alle WIA-uitkeringen voor mensen van 60 jaar of ouder worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dat geldt voor de vereenvoudigde behandeling en ook voor de gewone behandeling. Uitkeringslasten of premies worden niet doorberekend aan (ex-)werkgevers en eigenrisicodragers.

Aanvraag WIA-uitkering

Vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-plussers