Aandachtspunten

Aandachtspunt terugvalpreventie

In het geval u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aan het werk helpt of houdt is het van belang om aan terugvalpreventie te doen. U bent weliswaar niet verplicht het loon door te betalen als de betrokkene binnen vijf jaar opnieuw ziek wordt (no risk polis) omdat UWV in dat geval de loondoorbetaling overneemt. Maar toch bent u er meer bij gebaat als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer niet weer uit valt.

Meer informatie:

Zie ook de tips voor terugvalpreventie

Aandachtspunt Sluitende Aanpak

De Sluitende Aanpak richt zich onder meer op diegenen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en na ontslag bij hun eigen werkgever niet in staat zijn om elders een baan te vinden voor tenminste 50% van hun resterende verdiencapaciteit. Dit om te voorkomen dat iemand in een vervolguitkering beland en enorm in zijn inkomen er op achteruit kan gaan.

Houd er rekening mee dat uw ex-werknemer uit beeld verdwijnt, maar dat u wel verantwoordelijk bent voor de inzet van de Sluitende aanpak om te voorkomen dat de ex-werknemer in de vervolguitkering beland.

Aandachtspunt ERD WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschikt­heid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om werknemers en ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Eigenrisico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschikt­heids­premies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen voor uw (ex-) werknemer:

  • betaling van zijn WGA-uitkering;
  • betaling van zijn re-integratie;
  • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
  • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.