Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

Uw zieke werknemers kunnen na een wachttijd aanspraak maken op wettelijke regelingen, bovenwettelijke regelingen en private verzekeringen.

Beslisboom recht op uitkering

Beslisboom Wia

 

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

Na een wachttijd kunt u aanspraak maken op wettelijke regelingen, bovenwettelijke regelingen en private verzekeringen.


Beslisboom recht op uitkering

 

Stroomschema uitkeringen

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.