Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

WAO

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt werden. Wie na de wachttijd nog steeds niet in staat was om te werken ontving een WAO-uitkering.

De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werknemers die ziek zijn geworden in 2004 of daarna komen na 2 jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering.
Alleen werknemers die eerder een WAO-uitkering toegekend hebben gekregen, kunnen in sommige gevallen opnieuw een WAO-uitkering aanvragen. 

De WAO kent twee soorten uitkeringen:

  • Een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen die ouder zijn dan 33 jaar. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer maximaal 75% van zijn (gemaximeerde) dagloon.
  • Een vervolguitkering na afloop van de loondervingsuitkering. Iedereen die jonger is dan 33 jaar krijgt direct te maken met de vervolguitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

WAO

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt werden. Wie na de wachttijd nog steeds niet in staat was om te werken ontving een WAO-uitkering.

De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bent u ziek geworden in 2004 of daarna, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.
Alleen als u al eerder een WAO-uitkering toegekend hebt gekregen, kunt u in sommige gevallen opnieuw een WAO-uitkering aanvragen. 

De WAO kent twee soorten uitkeringen:

  • Een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen die ouder zijn dan 33 jaar.
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u maximaal 75% van u laatstgenoten loon
  • Een vervolguitkering na afloop van de loondervingsuitkering.

Wie jonger is dan 33 jaar krijgt direct te maken met de vervolguitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.