Werkgever
Werknemer

Aanvraag WIA-uitkering

Verplichte visie op het re-integratietraject

Een succesvolle re-integratie van zieke medewerkers is van groot belang en vereist een collectieve inspanning van zowel u als de werknemer. Het bevorderen van open communicatie tussen beide partijen is cruciaal om dit te bereiken. Daarom zijn werkgevers en werknemers vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers moeten hun standpunt over de re-integratieafspraken op verschillende momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke Plan van Aanpak, en tijdens de Eerstejaarsevaluatie. Deze visie heeft betrekking op zowel de korte als de lange termijn en kan indien nodig regelmatig worden bijgesteld door beide partijen.

De nieuwe regeling formaliseert wat in de praktijk vaak al gebeurt. Het doel is om de communicatie tussen werkgevers en werknemers over re-integratie te verbeteren en het succes van het traject te vergroten. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen is alleen van toepassing op documenten die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Aanvraag WIA-uitkering

Verplichte visie op het re-integratietraject

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt, en zowel werkgevers als werknemers delen daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen beide partijen is essentieel om dit te bevorderen. Daarom zijn werkgevers en werknemers vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers dienen hun standpunt over de re-integratieafspraken op verschillende momenten vast te leggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke Plan van aanpak en tijdens de Eerstejaarsevaluatie. Deze visie heeft betrekking op zowel de korte als de lange termijn, en kan indien nodig regelmatig worden bijgesteld door zowel de werkgever als de werknemer.

De nieuwe regeling formaliseert feitelijk wat vaak al de praktijk is. Het doel ervan is het bevorderen van het gesprek tussen werknemers en werkgevers over re-integratie en het bijdragen aan een succesvol traject. Het is belangrijk op te merken dat de verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen alleen geldt voor documenten die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.