Werkgever
Werknemer

Re-integratie

Passend werk

Passend werk is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Met andere woorden, al het werk dat de zieke werknemer met zijn lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kan uitoefenen. De werknemer is verplicht passende arbeid te aanvaarden waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt. U beoordeelt in eerste instantie of arbeid passend is. U kunt hiervoor de bedrijfsarts raadplegen om te beoordelen wat van de werknemer kan worden gevraagd gezien zijn gezondheidstoestand. Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in de situatie waarin het erop lijkt dat de werknemer blijvende beperkingen houdt. 

Als u en/of uw werknemer een oordeel wenst van UWV over de passendheid van arbeid kunt u een deskundigenoordeel vragen.

Stappenplan passende arbeid

Stap 1: Terugkeer naar het eigen werk, indien nodig met aanpassingen van de werkplek of de organisatie of de inhoud van de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat het eigen werk gedeeltelijk of in deeltijd wordt verricht.

Stap 2: Zoeken naar werk van vergelijkbaar niveau liefst bij de eigen, maar zo nodig bij een andere werkgever.  Het is niet altijd mogelijk om in de eigen organisatie een geschikte passende werkplek te vinden en daarom is het belang van re-integratie 2e spoor groot.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integratie

Passend werk

Passend werk is alle arbeid die voor uw krachten en bekwaamheden zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van u kunnen worden gevergd. Met andere woorden: al het werk dat u met uw lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kunt uitoefenen. U bent verplicht passende arbeid te aanvaarden waartoe de werkgever u in de gelegenheid stelt. De werkgever beoordeelt, in eerste instantie, of arbeid passend is. De werkgever kan de bedrijfsarts raadplegen om te beoordelen wat er van u gevraagd kan worden, gezien uw gezondheidstoestand. Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in de situatie waarin het erop lijkt dat u blijvende beperkingen houdt. 

Als u en/of uw werkgever een oordeel wenst van UWV over de passendheid van arbeid kunt u een deskundigenoordeel vragen.

Stappenplan passende arbeid

Stap 1: Terugkeer naar het eigen werk, indien nodig met aanpassingen van de werkplek of de organisatie of de inhoud van de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat uw eigen werk gedeeltelijk of in deeltijd wordt verricht.

Stap 2: Zoeken naar werk van vergelijkbaar niveau liefst bij de eigen, maar zo nodig bij een andere werkgever. Het is niet altijd mogelijk om in de eigen organisatie een geschikte passende werkplek te vinden en daarom is het belang van re-integratie 2e spoor groot.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.