Werkgever
Werknemer

Aanvraag WIA-uitkering

In de 88e ziekteweek krijgt zowel de werknemer als u als werkgever een brief van UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. De werknemer moet de WIA-uitkering zelf aanvragen. Dit moet uiterlijk in week 93.

Voor de aanvraag van een WIA-uitkering heeft de werknemer alle re-integratiedocumenten nodig. Zorg ervoor dat de werknemer uiterlijk in de 91e ziekteweek van deze documenten een kopie krijgt. Samen met de medische documenten van de bedrijfsarts is dit het re-integratieverslag.


Re-integratieverslag

De werknemer heeft het re-integratieverslag nodig als hij de WIA-uitkering gaat aanvragen. Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel van de bedrijfsarts
  • Eindevaluatie

Gebruik voor het re-integratieverslag de formulieren van UWV.

 

Aanvraag WIA-uitkering