Werkgever
Werknemer

Premie

Eigenrisicodragerschap WGA

U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor u eigenrisicodrager bent, betaalt u geen gedifferentieerde premie. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en 1 juli. U meldt dan uiterlijk 13 weken voor 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst af of aan.

 

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, dan moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • U heeft een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar nodig (niet nodig voor de ZW-Flex).
 • U bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

 

Betalingen WGA-uitkeringen

Uitgangspunt is dat UWV de WGA-uitkering betaalt als deze voor het risico van een eigenrisicodrager WGA komt. Iedere maand betaalt UWV de netto-uitkering aan uw (ex-) werknemer. UWV verhaalt de totale bruto-uitkering op u, inclusief de werkgeversdelen premies sociale verzekeringen en vergoeding Zorgverzekeringswet (ZVW-vergoeding). UWV zorgt dat de werknemer een jaaropgaaf krijgt. Mocht er iets veranderen in de situatie van de (ex-) werknemer dan past UWV de uitkering aan. U krijgt hierover bericht.

UWV brengt hiervoor geen kosten in rekening. Van wijziging in het kosteloos verstrekken van de uitkeringen is alleen sprake in geval van wetswijziging. UWV kan dus op voorhand geen uitspraak doen of dit gebeurt en op welke termijn dit plaatsvindt.

Als een eigenrisicodrager WGA de betaling zelf wenst uit te voeren dan moet dit aangevraagd worden bij UWV. UWV houdt dan de werkgever op de hoogte van de te betalen uitkering(en). Indien de werkgever weigert de uitkering te betalen mag UWV administratiekosten in rekening brengen.

Een werkgever krijgt bij de start van het eigenrisicodragerschap WGA van UWV de keuze voorgelegd op welke wijze de betaling van de WGA-uitkeringen moet plaatsvinden.


Overwegingen bij de keuze

De keuze voor eigenrisicodragen is complex en hangt af van veel factoren:

 • financiële gevolgen op korte en lange termijn;
 • mate waarin u bereid bent financieel risico te lopen;
 • mate waarin u zelf de regie wilt voeren over de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • mate waarin u een probleem ziet in de uitvoering van verplichte taken (re-integratie, administratieve last, bezwaar- en beroepsprocedure);
 • de beheersbaarheid van het verzuim;
 • eerdere instroom in de WGA;
 • het aantal langdurig zieken in uw organisatie en de kans dat zij instromen in de WGA;
 • de hoogte van de gedifferentieerde premie;
 • uw financiële reserves.

Bij de afweging om eigenrisicodrager te worden, kan het nuttig zijn om een vergelijking te maken tussen uw lasten en de premie die u aan de Belastingdienst moet gaan betalen.

Meer informatie:

Zie de site van UWV.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Premie

Eigenrisicodragerschap WGA

Ook als uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, krijgt u meestal uw uitkering van UWV. Uw werkgever kan u vertellen of hij eigenrisicodrager is voor de WGA. 

Het voordeel voor uw werkgever is dat hij bespaart op de WIA-premies. UWV houdt uw werkgever op de hoogte als er iets verandert in uw uitkering. 


Re-integratie

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA. Daarom krijgt u niet te maken met UWV. Wel kunt u voorzieningen of hulpmiddelen krijgen via UWV. Voorbeelden daarvan zijn een aangepast toilet, een aangepaste werkplek of hulp van een doventolk.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.