Werkgever
Werknemer

IVA

Hulpbehoevendheid

UWV kan op aanvraag een verhoging van de IVA- of WGA-uitkering aan de werknemer toekennen.

Van hulpbehoevendheid is sprake als behoefte bestaat aan geregelde oppassing en verzorging. Het gaat dan om essentiële en steeds terugkerende verrichtingen gericht op persoonlijke verzorging. Zoals wassen, aankleden, toiletgang. Het gaat niet om huishoudelijke taken of vervoer.

Meer informatie

Zie de site van UWV Hogere uitkering bij hulpbehoevendheid

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

IVA

Hulpbehoevendheid

UWV kan op aanvraag een verhoging van de IVA- of WGA-uitkering aan de werknemer toekennen.

Van hulpbehoevendheid is sprake als behoefte bestaat aan geregelde oppassing en verzorging. Het gaat dan om essentiële en steeds terugkerende verrichtingen gericht op persoonlijke verzorging. Zoals wassen, aankleden, toiletgang. Het gaat niet om huishoudelijke taken of vervoer.

Meer informatie

Zie de site van UWV Hogere uitkering bij hulpbehoevendheid.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.