Werkgever
Werknemer

IVA

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Werknemers die arbeidsongeschikt worden onder de WIA en voldoen aan de voorwaarden, krijgen een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Dit pensioen is op 1 januari 2007 in werking getreden. 

Het AOP kan de WIA over de gehele linie aanvullen. Er is dus een aanvulling mogelijk op zowel de IVA als op alle uitkeringen van de WGA. Hierbij is ook het inkomen verzekerd dat uitkomt boven het maximum dagloon. Het principe van de WIA dat meer werken loont, is doorgetrokken in het pensioen.

De (deels)arbeidsongeschikte werknemer met AOP bouwt ook nog ouderdomspensioen op. 

Wanneer heeft een werknemer recht op AOP-aanvulling:

  • de werknemer bouwt op zijn eerste ziektedag pensioen op bij het pensioenfonds;
  • de werknemer ontvangt een WIA-uitkering;
  • de werknemer is minimaal 35% arbeidsongeschikt;
  • de werknemer is ontslagen of er is sprake van een gewijzigd dienstverband.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

IVA

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Werknemers die arbeidsongeschikt worden onder de WIA en voldoen aan de voorwaarden, krijgen een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Dit pensioen is op 1 januari 2007 in werking getreden. 

Het AOP kan de WIA over de gehele linie aanvullen. Er is dus een aanvulling mogelijk op zowel de IVA als op alle uitkeringen van de WGA. Hierbij is ook het inkomen verzekerd dat uitkomt boven het maximum dagloon. Het principe van de WIA dat meer werken loont, is doorgetrokken in het pensioen.

De (deels)arbeidsongeschikte werknemer met AOP bouwt ook nog ouderdomspensioen op. 

 Wanneer heeft een werknemer recht op AOP-aanvulling:

  • de werknemer bouwt op zijn eerste ziektedag pensioen op bij het pensioenfonds;
  • de werknemer ontvangt een WIA-uitkering;
  • de werknemer is minimaal 35% arbeidsongeschikt;
  • de werknemer is ontslagen of er is sprake van een gewijzigd dienstverband.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.