Good Practice - omscholing

Een gymleerkracht van 50+ tobt al enkele jaren met chronische knieklachten. Ondanks operaties lukt het niet om pijnvrij te worden. In het eerste jaar kon het nog zo geregeld worden dat hij thuis werd opgehaald en de gymlessen werden in de praktijk door stagiaires gegeven die hij – langs de lijn – begeleidde. Maar het werd steeds lastiger toen zijn mobiliteit verder achteruit ging. De laatste maanden kon hij zijn huis niet meer uit en het werd alle partijen duidelijk dat hij zijn beroep niet meer kon uitoefenen. De WIA-keuring zou daar binnen niet afzienbare tijd duidelijkheid over geven.

De directeur zocht hem thuis op en realiseerde zich toen pas hoezeer de leerkracht worstelde met zijn dreigende arbeidsongeschiktheid. De vraag “Wat wil je worden als je wordt afgekeurd?” zette de leerkracht aan het denken. Iets met kinderen of jongeren, iets met sport, dat was snel duidelijk.

De school bood hem een begeleidingstraject aan en na dit traject kon hij aan de slag in een nieuwe baan: hij is nu organisator van buitenschoolse (sport)activiteiten en van een samenwerkingsproject van de school met de gemeente en lokale sportverenigingen.

Inmiddels zijn de knieklachten toch wat verminderd – hij heeft minder pijn – en hij combineert zijn baan met een functie van docent bij de brede school.

Succesfactoren

  • De juiste vraag stellen: Wat wil je worden als je wordt afgekeurd?
  • Niet blijven vasthouden aan de eigen functie.
  • De keuring niet afwachten, maar hierop anticiperen en stappen zetten.
  • Gebruikmaken van iemands capaciteiten.