Werkgever
Werknemer

Psychosociale arbeidsbelasting

Agressie en geweld

U bent verplicht om uw werknemers te beschermen tegen agressie op het werk. Zowel tegen agressie door eigen werknemers (interne agressie) als door externen, zoals leerlingen, ouders e.a. (externe agressie).

Vormen van agressie en geweld zijn:

  • schelden
  • bedreigingen
  • overvallen
  • steekpartijen

U als werkgever moet beleid voeren om dit te voorkomen en te beperken. In een RI&E brengt u in kaart welke risico’s arbeid voor uw werknemers heeft. Daarnaast geeft u aan welke maatregelen u neemt. U moet uw werknemers ook voorlichten over de risico’s die zij tijdens het werk lopen en de maatregelen die u hebt genomen. Tot slot is het belangrijk dat u de leerlingen en ouders inlicht over de genomen maatregelen en over de gedragsregels. Bespreek het beleid regelmatig met uw personeel, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Psychosociale arbeidsbelasting

Agressie en geweld

Uw werkgever is verplicht om u te beschermen tegen agressie op het werk. Zowel tegen agressie door uw collega's (interne agressie) als door externen, zoals leerlingen, ouders e.a. (externe agressie).

Vormen van agressie en geweld zijn:

  • schelden
  • bedreigingen
  • overvallen
  • steekpartijen

Uw werkgever moet beleid voeren om dit te voorkomen en te beperken. 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.