Werkgever
Werknemer

Psychosociale arbeidsbelasting

Werkdruk

Bij werkdruk gaat het om arbeidssituaties waarin werknemers niet of slechts met grote moeite problemen op het werk kunnen oplossen. Het kan zijn dat de pro­blemen zelf te moeilijk zijn (‘de lat wordt steeds hoger gelegd’), maar werkdruk komt vooral door het ontbreken van voldoende ondersteuning en organisatie om aan de gestelde eisen (zowel kwalitatief als kwantitatief) tegemoet te komen.  De termen werkdruk en werkstress worden nogal eens door elkaar gebruikt. Werkstress is een lichamelijke én geestelijke toestand waarin mensen zich bevin­den (hoge hartslag, hoge bloeddruk, angst en spanningsgevoelens) en die vaak gepaard gaat met bepaald gedrag (fouten maken, agressief gedrag).

Oorzaken werkdruk:

 • een hoog werktempo
 • tijdsdruk
 • gebrek aan kennis en vaardigheden
 • te weinig invloed op de arbeids– en rusttijden. 

Oorzaken werkstress:

 • werkdruk
 • te veel of juist te weinig werk
 • te moeilijk of juist te makkelijk werk
 • saai, repeterend of gevaarlijk werk
 • steeds veranderende eisen op het gebied van kennis en vaardigheden
 • te weinig invloed op de eigen arbeidsomstandigheden (zoals opnemen vrije dagen, uitvoering en tempo van het werk, regelen van temperatuur en ventilatie)
 • slechte sfeer op het werk
 • onzekerheid (bijvoorbeeld bij een reorganisatie)
 • ontevredenheid over de beloning
 • ontevredenheid over de arbeids- en rusttijden.  

U als werkgever moet proberen een te hoge werkdruk en -stress te beperken. U moet:

 • het werk zo veel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke omstandigheden van uw werknemers (ergonomische aanpassingen, ervaring)..
 • uw werknemer zo veel mogelijk zelf het tempo van het werk laten bepalen.
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdelen. Dit betekent onder meer dat u rekening houdt met de capaciteit van werknemers.
 • risico’s opsporen, bijvoorbeeld in de risico-inventarisatie en –evaluatie.
 • een preventief beleid ontwikkelen.
 • werknemers die met stress kampen begeleiden.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Psychosociale arbeidsbelasting

Werkdruk

Bij werkdruk gaat het om arbeidssituaties waarin werknemers niet of slechts met grote moeite problemen op het werk kunnen oplossen. Het kan zijn dat de pro­blemen zelf te moeilijk zijn (‘de lat wordt steeds hoger gelegd’), maar werkdruk komt vooral door het ontbreken van voldoende ondersteuning en organisatie om aan de gestelde eisen (zowel kwalitatief als kwantitatief) tegemoet te komen. De termen werkdruk en werkstress worden nogal eens door elkaar gebruikt. Werkstress is een lichamelijke én geestelijke toestand waarin mensen zich bevin­den (hoge hartslag, hoge bloeddruk, angst en spanningsgevoelens) en die vaak gepaard gaat met bepaald gedrag (fouten maken, agressief gedrag).

Oorzaken werkdruk:

 • een hoog werktempo
 • tijdsdruk
 • gebrek aan kennis en vaardigheden
 • te weinig invloed op de arbeids– en rusttijden.

Oorzaken werkstress:

 • werkdruk
 • te veel of juist te weinig werk
 • te moeilijk of juist te makkelijk werk
 • saai, repeterend of gevaarlijk werk
 • steeds veranderende eisen op het gebied van kennis en vaardigheden
 • te weinig invloed op de eigen arbeidsomstandigheden (zoals opnemen vrije dagen, uitvoering en tempo van het werk, regelen van temperatuur en ventilatie)
 • slechte sfeer op het werk
 • onzekerheid (bijvoorbeeld bij een reorganisatie)
 • ontevredenheid over de beloning
 • ontevredenheid over de arbeids- en rusttijden.

U als werkgever moet proberen een te hoge werkdruk en -stress te beperken. U moet:

 • het werk zo veel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke omstandigheden van uw werknemers (ergonomische aanpassingen, ervaring)..
 • uw werknemer zo veel mogelijk zelf het tempo van het werk laten bepalen.
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdelen. Dit betekent onder meer dat u rekening houdt met de capaciteit van werknemers.
 • risico’s opsporen, bijvoorbeeld in de risico-inventarisatie en –evaluatie.
 • een preventief beleid ontwikkelen.
 • werknemers die met stress kampen begeleiden.

Meer informatie:

Zie Algemene tips
Zie Specifieke tips
Zie de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkdruk

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.