Werkgever
Werknemer

Psychosociale arbeidsbelasting

Discriminatie

Discriminatie vindt helaas ook op de werkplek plaats. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij de Commissie Gelijke Behandeling, heeft meer dan de helft te maken met arbeid.

Sinds 2008 is het verbod op het maken van direct en indirect onderscheid (oftewel: discriminatie) ook opgenomen in de Arbowet. Discriminatie is toegevoegd aan de lijst van onderwerpen die onder psychosociale arbeidsbelasting vallen en die stress kunnen veroorzaken (net als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk). Dat betekent dat u als werkgever binnen uw organisatie discriminatie in beeld moet brengen en zo nodig een preventieplan moet maken.

Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden:

  • tijdens het solliciteren
  • bij eventuele promoties
  • bij ontslagrondes
  • bij het vaststellen van beloning / salaris
  • tijdens het werk zelf

Commissie Gelijke Behandeling
Werknemers of sollicitanten die het gevoel hebben dat ze gediscrimineerd worden, kunnen terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling, die de klacht onderzoekt. De bewijslast ligt deels bij de klager en deels bij degene die discrimineert, bijvoorbeeld een werkgever. Een klager moet voldoende feiten aandragen die zijn bewering aannemelijk maken. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij niet gediscrimineerd heeft.

Meer informatie:

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Psychosociale arbeidsbelasting

Discriminatie

Discriminatie vindt helaas ook op de werkplek plaats. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij de Commissie Gelijke Behandeling, heeft meer dan de helft te maken met arbeid.

Sinds 2008 is het verbod op het maken van direct en indirect onderscheid (oftewel: discriminatie) ook opgenomen in de Arbowet. Discriminatie is toegevoegd aan de lijst van onderwerpen die onder psychosociale arbeidsbelasting vallen en die stress kunnen veroorzaken (net als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk). Dat betekent dat u als werkgever binnen uw organisatie discriminatie in beeld moet brengen en zo nodig een preventieplan moet maken.

Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden:

  • tijdens het solliciteren
  • bij eventuele promoties
  • bij ontslagrondes
  • bij het vaststellen van beloning / salaris
  • tijdens het werk zelf

Commissie Gelijke Behandeling
Werknemers of sollicitanten die het gevoel hebben dat ze gediscrimineerd worden, kunnen terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling, die de klacht onderzoekt. De bewijslast ligt deels bij de klager en deels bij degene die discrimineert, bijvoorbeeld een werkgever. Een klager moet voldoende feiten aandragen die zijn bewering aannemelijk maken. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij niet gediscrimineerd heeft.


Meer informatie:

Zie Algemene tips
Zie Specifieke tips

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.