Werkgever
Werknemer

Psychosociale arbeidsbelasting

Pesten

Het kan voorkomen dat uw werknemers gepest worden. Hierbij gaat het niet om een eenmalige grap of een opmerking die wordt gemaakt. Pesten is iets wat vaker gebeurt over een langere tijd. Het doel van pesten is kwetsen en vernederen. U moet uw werknemers hiertegen beschermen.

Vormen van pesten zijn:

 • vervelende opmerkingen
 • grapjes maken ten koste van een ander
 • beledigen of schelden
 • negeren of sociaal isoleren
 • openlijk terechtwijzen
 • gebaren maken
 • beschadigen van eigendommen
 • cyberpesten 

U als werkgever moet een beleid voeren om pesten op het werk te voorkomen en te bestrijden. In een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) legt u dit vast. U brengt pesten in kaart en stelt een plan van aanpak op. Ook bent u verplicht uw werknemers voor te lichten. U kunt pesten op het werk bijvoorbeeld ter sprake brengen via het personeelsblad, het werkoverleg of in een bespreking met het managementteam.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Psychosociale arbeidsbelasting

Pesten

Het kan voorkomen dat u gepest wordt. Hierbij gaat het niet om een eenmalige grap of een opmerking die wordt gemaakt. Pesten is iets wat vaker gebeurt over een langere tijd. Het doel van pesten is kwetsen en vernederen. Uw werkgever moet u hiertegen beschermen.

Vormen van pesten zijn:

 • vervelende opmerkingen
 • grapjes maken ten koste van een ander
 • beledigen of schelden
 • negeren of sociaal isoleren
 • openlijk terechtwijzen
 • gebaren maken
 • beschadigen van eigendommen
 • cyberpesten

Uw werkgever moet een beleid voeren om pesten op het werk te voorkomen en te bestrijden. 


Meer informatie:

Zie Algemene tips
Zie Specifieke tips

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.