Werkgever
Werknemer

Loondoorbetaling

Vangnetregeling

Ook werknemers met een tijdelijk dienstverband hebben tot het einde van het dienstverband recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Het eerste jaar 100% van het loon, daarna 70% van het loon over de verlofuren wegens ziekte.

Ook na ontslag heeft een zieke (ex)werknemer in sommige situaties recht op een uitkering ten laste van de werkgever (zie "Ziek bij of kort na ontslag"). In sommige gevallen heeft de (ex)werknemer bij ziekte daarnaast recht op een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering). Deze ZW-uitkering kunt u verrekenen met het door te betalen loon bij ziekte.

Voorwaarden voor recht op ZW-uitkering

 • Ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling.
 • Ziek door orgaandonatie.
 • Werknemers voor wie u de no-risk polis kunt toepassen.
 • Uitzendkrachten die zijn ingedeeld in fase A 1,2 of wettelijk regime.
 • Werknemers die werkzaam zijn als oproep- of invalkracht.
 • Werknemers met een bijzonder dienstverband (bijvoorbeeld stagiaires).
 • Werknemers waarvan de ziekte na het einde van het dienstverband begon.
 • Werknemers van wie het dienstverband is beëindigd na aanvang ziekte.

Aanvraag:

 • Zie de site van UWV Formulieren
 • Zie de site van UWV Online verzuim melden

Meer informatie:

Loondoorbetaling

Vangnetregeling

Ook met een tijdelijk dienstverband heeft u tot het einde van het dienstverband recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Het eerste jaar 100% van het loon, daarna 70% van het loon over de verlofuren wegens ziekte. In sommige gevallen heeft u bij ziekte daarnaast recht op een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering). De werkgever verrekent deze ZW-uitkering met het loon dat u krijgt doorbetaald bij ziekte.

Ontslag

Na ontslag heeft u als u ziek bent in sommige situaties recht op een uitkering ten laste van de werkgever (zie "Ziek bij of kort na ontslag"). In sommige gevallen heeft u bij ziekte daarnaast recht op een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering). Deze ZW-uitkering wordt verrekent met het loon dat u krijgt doorbetaald bij ziekte.

Voor wie

Wie komen in aanmerking voor een ZW-uitkering:

 • oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);  
 • stagiairs met een stagevergoeding;  
 • werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;
 • vrijwillig verzekerden;
 • mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking).
 • orgaandonoren die door de donatie ziek zijn;
 • zwangere of net bevallen vrouwen die door de zwangerschap of bevalling ziek zijn geworden;
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikten die ziek worden binnen 5 jaar nadat zij zijn aangenomen (no-riskpolis);
 • zieke werknemers van wie het tijdelijke arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte.

 

Aanvraag

De aanvraag van de ZW-uitkering is een taak van de werkgever. De aanvraag van de uitkering tegen laste van de werkgever is een taak van de werknemer.

Meer informatie:

Zie de Sociale Zekerheidswijzer en zoek bijvoorbeeld op “Indiensttreding” of “loondoorbetaling”