Werkgever
Werknemer

Ziek bij of kort na ontslag

Ziek bij ontslag

De werknemer die ziek uit dienst gaat, komt gewoonlijk in de Ziektewet (ZW). Daarnaast kan hij recht hebben op een bovenwettelijke aanvulling. Hij moet dan ziek zijn op het tijdstip van:

 • ontslag anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • beëindiging van een tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • einde benoeming in tijdelijke dienst.

De werknemer heeft dan gedurende 12 maanden recht op een uitkering ter hoogte van 100% van zijn laatstgenoten bezoldiging, en vervolgens 6 maanden recht op een uitkering ter hoogte van 70% van zijn laatstgenoten bezoldiging. Deze uitkering is gebaseerd op de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling VO (Zavo).

De perioden van 12 en 6 maanden worden berekend vanaf de eerste ziektedag. Deze perioden kunnen dus al (gedeeltelijk) voorafgaand aan het ontslag ‘benut’ zijn in de vorm van loondoorbetaling bij ziekte. Als de werknemer nog ziek is na afloop van deze 12 plus 6 maanden, heeft hij meestal recht op een aanvulling op de ZW op grond van de Wovo (bovenwettelijke WW).


Ziek binnen 4 weken na ontslag

Wordt uw werknemer kort na zijn ontslag ziek, en heeft hij nog geen andere baan? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
- de werknemer wordt meteen na uitdiensttreding ziek: dan komt hij direct in de ZW.
- de werknemer zit in de WW.  Dan loopt de WW vanaf de 1e ziektedag nog 13 weken door. Is de werknemer dan nog ziek, dan gaat hij over naar de ZW.
Ook in deze gevallen kan de werknemer recht hebben op een bovenwettelijke Zavo-aanvulling op de ZW of de WW. Hij moet dan ziek zijn geworden binnen 4 weken na het tijdstip van:

 • ontslag anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • beëindiging van een tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • einde benoeming in tijdelijke dienst,

en hier direct aan voorafgaand minimaal 8 weken in dienst zijn geweest. Hij heeft dan gedurende 52 weken recht op een uitkering ter hoogte van 100% van zijn laatstgenoten bezoldiging. Als de werknemer nog ziek is na afloop van deze 12 maanden, heeft hij meestal recht op een aanvulling op de ZW op grond van de Wovo (bovenwettelijke WW). Zo ook als hij langer dan 4 weken na het ontslag pas ziek is geworden.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Ziek bij of kort na ontslag

Ziek bij ontslag

Als u ziek uit dienst gaat, dan komt u gewoonlijk in de Ziektewet (ZW). U heeft dan recht op een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering). Daarnaast kunt u recht hebben op een bovenwettelijke aanvulling. U moet dan ziek zijn op het tijdstip van:

 • ontslag, anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • beëindiging van tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • einde benoeming in tijdelijke dienst.

U heeft dan gedurende 12 maanden recht op een uitkering ter hoogte van 100% van uw laatstgenoten loon (loon plus alle toeslagen: bezoldiging) en vervolgens heeft u 6 maanden recht op een uitkering ter hoogte van 70% van uw laatstgenoten bezoldiging. Deze uitkering is gebaseerd op de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling VO (Zavo).

De perioden van 12 en 6 maanden worden berekend vanaf de eerste ziektedag. Deze perioden kunnen dus al (gedeeltelijk) voorafgaand aan het ontslag ‘benut’ zijn in de vorm van loondoorbetaling bij ziekte. Als u nog ziek bent na afloop van deze 12 plus 6 maanden, heeft u meestal recht op een aanvulling op de ZW op grond van de Wovo (bovenwettelijke WW).


Ziek binnen 4 weken na ontslag

Wordt u kort na uw ontslag ontslag ziek, en hebt nog geen andere baan? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
- u wordt meteen na uitdiensttreding ziek: dan komt u direct in de ZW.
- u zit in de WW. Dan loopt de WW vanaf de 1e ziektedag nog 13 weken door. Bent u dan nog ziek, dan gaat u over naar de ZW.
Ook in deze gevallen kunt u recht hebben op een bovenwettelijke Zavo-aanvulling op de ZW of de WW. U moet dan ziek zijn geworden binnen 4 weken na het tijdstip van:

 • ontslag anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • beëindiging van een tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • einde benoeming in tijdelijke dienst.

Ook moet u direct daarvóór minimaal 8 weken in dienst zijn geweest. U heeft dan gedurende 52 weken recht op een uitkering ter hoogte van 100% van uw laatstgenoten bezoldiging. Als u nog ziek bent na afloop van deze 12 maanden, heeft u meestal recht op een aanvulling op de ZW op grond van de Wovo (bovenwettelijke WW). Zo ook als u langer dan 4 weken na uw ontslag pas ziek bent geworden.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.