Werkgever
Werknemer

Arbobeleid

Deskundige bijstand

Volgens de Arbowet bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij uw arbo- en verzuimbeleid. U moet zich laten ondersteunen bij:

 • Toetsen van de RI&E;
 • Ziekteverzuimbegeleiding;
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • Aanstellingskeuringen (indien deze zijn toegestaan).

U heeft vanaf 1 juli 2005 meer keuzemogelijkheden voor het organiseren van deze deskundige ondersteuning. Er zijn twee regelingen, de vangnet- en de maatwerkregeling.

 • Vangnetregeling: u besteedt alle arbodienstverlening uit aan een arbodienst.
 • Maatwerkregeling: u koopt alleen deskundigheid in die u zelf niet in huis hebt.

In beide gevallen bent en blijft u als werkgever verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Omdat de CAO VO niets voorschrijft over het contracteren van arbodienstverlening moet u, als u kiest voor de maatwerkregeling, instemming hebben van (P)(G)MR.

Meer informatie:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Arbobeleid

Deskundige bijstand

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. De werkgever moet zich laten ondersteunen bij:

 • Toetsen van de RI&E;
 • Ziekteverzuimbegeleiding;
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • Aanstellingskeuringen (indien deze zijn toegestaan).

Voor het organiseren van deze deskundige ondersteuning zijn er twee regelingen, namelijk:

 • Vangnetregeling: alle arbodienstverlening worden uitbesteed aan een arbodienst.
 • Maatwerkregeling: uw werkgever koopt alleen deskundigheid in die niet in huis zijn.

In beide gevallen is en blijft de werkgever verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Omdat de CAO VO niets voorschrijft over het contracteren van arbodienstverlening is bij de maatwerkregeling instemming nodig van (P)(G)MR.

Meer informatie aanbesteden:

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.