Werkgever
Werknemer

Verzuimstappenplan

Verkorte wachttijd

Als al in een vroeg stadium blijkt dat uw werknemer niet meer kan werken en er ook geen kans op herstel is, dan kan de werknemer een IVA-uitkering aanvragen. 

Deze IVA-uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 13 weken wachttijd en nooit eerder dan tien weken na de aanvraag. De aanvraag moet vergezeld gaan met een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat de werknemer niet meer kan werken en ook niet beter zal worden. Die verklaring moet gebaseerd zijn op informatie van een medisch specialist. 

De mogelijkheid om een verkorte wachttijd aan te vragen bestaat tot en met de 68e ziekteweek. De verkorte wachttijd eindigt dan uiterlijk na de 78e ziekteweek. Wanneer een aanvraag na de 68e ziekteweek wordt ingediend is deze te laat voor de verkorte procedure en geldt de normale wachttijd van 104 weken.

Let op: alleen de werknemer kan een aanvraag voor een verkorte wachttijd indienen. Hij is hiertoe niet verplicht. 


Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden voor verkorte wachttijd. Die zijn:

 • Een verzoek kan slechts eenmalig worden ingediend
 • Er is aanvullende informatie van bedrijfsarts en specialist nodig
 • De verkorte wachttijd bedraagt minimaal 13 weken en maximaal 78 weken
 • De IVA gaat niet eerder in dan 10 weken na de dag van de aanvraag
 • De werknemer is duurzaam en volledig arbeidsongeschikt 

Voordelen

De verkorte wachttijd heeft zowel voor werkgever als voor de werknemer een aantal voordelen:

 • Als de aanvraag wordt toegewezen bestaan er voor werkgever en werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.
 • Uw werknemer ontvangt in het tweede ziektejaar maximaal 100% in plaats van 70% van zijn salaris. U als werkgever kunt de IVA-uitkering in mindering brengen op het te betalen salaris. 

De verkorte wachttijd kan voor de werknemer ook een nadeel hebben. Als de aanvraag wordt toegewezen, begint de duur van de IVA-uitkering te lopen. Besluit de werknemer dan na verloop van tijd een herbeoordeling aan te vragen en blijkt uit de herbeoordeling dat de werknemer 35-80% arbeidsongeschikt is en hij voldoet niet aan zijn restverdiencapaciteit, dan kan de werknemer voortijdig in de vervolguitkering terecht komen. 

Als de werknemer een vervroegde IVA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt hij een aanvulling op zijn IVA-uitkering en bovenwettelijke uitkering tot 100% van zijn inkomen met een maximum van €246,- per dag. De aanvulling op zijn inkomen begint op hetzelfde moment als zijn IVA-uitkering en eindigt van rechtswege na 104 weken van arbeidsongeschiktheid na de eerste ziektedag.

Verzuimstappenplan

Verkorte wachttijd

Als al in een vroeg stadium blijkt dat u niet meer kunt werken en er ook geen kans op herstel is, dan kunt u een IVA-uitkering aanvragen. Deze IVA-uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 13 weken wachttijd en nooit eerder dan tien weken na de aanvraag. De aanvraag moet vergezeld gaan met een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat u niet meer kunt werken en dat u ook niet beter wordt. Die verklaring moet gebaseerd zijn op informatie van een medisch specialist.

De mogelijkheid om een verkorte wachttijd aan te vragen bestaat tot en met de 68e ziekteweek. De verkorte wachttijd eindigt dan uiterlijk na de 78e ziekteweek. Wanneer een aanvraag na de 68e ziekteweek wordt ingediend, is deze te laat voor de verkorte procedure en geldt de normale wachttijd van 104 weken.

Let op: alleen u kunt een aanvraag voor een verkorte wachttijd indienen, maar dat is niet verplicht. 


Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden voor verkorte wachttijd:

 • Een verzoek kan slechts eenmalig worden ingediend.
 • Er is aanvullende informatie van bedrijfsarts en specialist nodig.
 • De verkorte wachttijd bedraagt minimaal 13 weken en maximaal 78 weken.
 • De IVA gaat niet eerder in dan 10 weken na de dag van de aanvraag.
 • De werknemer is duurzaam en volledig arbeidsongeschikt.

Voor- en nadelen

De verkorte wachttijd heeft zowel voor uw werkgever als voor u een aantal voordelen:

 • Als de aanvraag wordt toegewezen is er voor zowel werkgever als werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.
 • U ontvangt in het tweede ziektejaar maximaal 100% in plaats van 70% van uw salaris. Uw werkgever kan de IVA-uitkering in mindering brengen op het te betalen salaris. 

De verkorte wachttijd kan voor u ook een nadeel hebben. Als uw aanvraag wordt toegewezen, begint de duur van de IVA-uitkering te lopen. Besluit u na verloop van tijd een herbeoordeling aan te vragen en blijkt uit deze herbeoordeling dat u 35-80% arbeidsongeschikt bent en u voldoet niet aan uw restverdiencapaciteit, dan kunt u voortijdig in de vervolguitkering terecht komen. 

Als u een vervroegde IVA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt u een aanvulling op uw IVA-uitkering en bovenwettelijke uitkering tot 100% van uw inkomen met een maximum van € 246 per dag. De aanvulling op uw inkomen begint op hetzelfde moment als uw IVA-uitkering en eindigt van rechtswege na 104 weken van arbeidsongeschiktheid na de eerste ziektedag.