Tips

1. Voorkomen van baanonzekerheid

 • Investeer samen met werknemers continu in scholing en employability.
 • Zorg bij herstructurering voor een eerlijk en transparant besluitvormingsproces.
 • Zorg voor goede communicatie: volledig, open, onmiddellijk, eerlijk en persoonlijk.
 • Voorkom dat werknemers de oorzaak van baanonzekerheid en het verlies van hun baan aan eigen falen toeschrijven.
 • Laat zien wat je doet om werkgelegenheid te behouden.
 • Vergroot het gevoel van beheersbaarheid door participatie en inspraak in veranderingsprocessen.
 • Ondersteun werknemers bij het vinden van een andere baan (zie ook bij “Wat moet”)
 • Netwerk of zoek samenwerking met scholen in de regio: hier kunnen baanperspectieven voor uw werknemers zijn.
 • Besteed ook aandacht aan de achterblijvers; Ook bij deze groep kunnen (tijdelijk) gezondheidsklachten optreden ten gevolge van een reorganisatie en de bijbehorende baanonzekerheid.

2. Bevorderen van functieroulatie

 • Formuleer duidelijke richtlijnen over wie wanneer voor functieroulatie in aanmerking komt en voor welke functies dit van toepassing zal zijn.
 • Informeer de MR.
 • Draag zorg voor duidelijke functieomschrijvingen.
 • Communiceer over de voordelen en tijdelijkheid van de roulatie (om wellicht bezwaren te ondervangen).

3. Gesprekstechnieken

Het “aanzeggingsgesprek” moet goed worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten.

 • Voorbereiding
 • Het gesprek
 • Na het gesprek

Voorbereiding:

Verzamel alle benodigde documentatie:

 • Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Tussentijdse afspraken.
 • Eventuele outplacement contracten.
 • Zet alle redenen voor ontslag / niet verlengen van het contract op een rij.
 • Verzamel documentatie over hoe nu verder: UWV-informatie, outplacement contract, etc.
 • Neem een besluit over de ingangsdatum van ontslag.
 • Besef dat uw besluit onherroepelijk is.
 • Meld het ontslag bij P&O.
 • Regel eventueel een P&O-medewerker om bij het gesprek te zijn.

Het gesprek:

 • Val met de deur in huis. Begin met het slechte nieuws.
 • Toon emoties. “Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik heb slecht nieuws...”
 • Laat merken dat u rekening houdt met zijn/haar emoties: het spijt me enorm voor u, maar…
 • Geef daarna de motivering voor het slechte nieuws.
 • Houd het kort, overzichtelijk, helder en concreet.
 • Vang daarna de klap op. Dat kunt u doen door de gevoelens die u ziet te beschrijven.
  • Ik begrijp dat dit voor u geen aangenaam bericht is.
  • Ik zie dat u geschrokken bent. U bent geëmotioneerd.
 • Het kan zijn dat emoties te hoog opgelopen. Stel dan een korte pauze voor.
 • Markeer de overstap naar: “hoe nu verder?” door dat duidelijk te zeggen. “Ik stel voor om…”.
 • Maak afspraken over af te ronden en over te dragen werk.
 • Spreek een laatste werkdag af.
 • Maak afspraken over hoe en door wie het ontslag gecommuniceerd wordt.
 • Overleg documenten die eventueel getekend moeten worden.
 • Maak een afspraak voor een eventueel exitgesprek.
 • Overleg over eventuele vervolgtrajecten: outplacement, coaching, WW-uitkering, aanbieden van getuigschrift of referenties.
 • Adviseer de werknemer om zo snel mogelijk contact op te nemen met UWV om een uitkering aan te vragen.
 • Sluit het gesprek af met een korte samenvatting van de gemaakte afspraken.
 • Wens de werknemer sterkte met de verwerking van dit slechte nieuws

Na het gesprek:

 • Regel dat het ontslag bij de daarvoor geëigende instantie wordt gemeld, volgens de in uw organisatie geldende procedure (bijvoorbeeld door de P&O-afdeling).
 • Regel het exitgesprek (ook dit kan de P&O-afdeling eventueel regelen).
 • Leg alle gemaakte afspraken schriftelijk vast.