Generatiepact regeling

Het generatiepact is één van de afspraken tussen werkgevers en werknemers om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, en kan de school besparen op de loonkosten.

 

Hoe werkt het?

U maakt samen met uw werknemer een afspraak over de omvang van het verlof. Dat is toegestaan indien de omvang niet meer bedraagt dan 50% van de werktijd en niet eerder dan 10 jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd wordt gerealiseerd.

 

Fiscale regels

De fiscale regelgeving is er op gericht om verkapte vervroegde uittredingsregelingen (VUT) te voorkomen. In de regelgeving (artikel 8.7 Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011) staat dat werknemers in het jaar voorafgaand aan hun pensioen tenminste 50% van de feitelijke arbeidsduur van voorafgaand jaar moeten blijven werken, om niet te worden aangemerkt als een vut regeling.

Een regeling wordt niet aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding als minimaal 50% bij aanvang van die periode wordt gewerkt:

- in de periode van tien jaar voorafgaande aan de pensioendatum

- in de regel iedere week

- op basis van een direct of indirect door zijn werkgever bekostigde regeling

- anders dan als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of jaarlijks vakantieverlof

 

Vakantie en/of Levensloopverlof

Indien een werknemer jaarlijks vakantieverlof of levensloopverlof opneemt voorafgaand aan pensioen dan ziet de fiscus het verlof niet als verkapte VUT-regeling. Bij een combinatie aan regelingen kan sprake zijn van een verkapte vut regeling.

Ga na bij uw inspectie hoe deze met deze regelgeving omgaat. De wettelijke regelgeving is er op gericht om werknemers tot AOW leeftijd te laten doorwerken.

 

Praktijkverhaal

Ruim 25 procent van de medewerkers op het Da Capo College is ouder dan 57 jaar. En dat brengt verschillende problemen met zich mee. Het College sloot een generatiepact op maat met 9 docenten van rond de 60 jaar. Wilt u meer weten, lees het praktijkverhaal.