Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: eindiging van rechtswege

De cao VO kent als hoofdregel dat werknemers in dienst komen voor onbepaalde tijd. De cao noemt een aantal gevallen waarin een dienstverband voor bepaalde tijd mogelijk is, en hoe lang zo'n dienstverband mag duren.  Het niet in acht nemen van deze regels kan betekenen dat de werknemer een vast dienstverband kan opeisen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt ‘van rechtswege’. Dit betekent dat de aanstelling automatisch eindigt op de laatste dag van de overeengekomen periode. De werkgever hoeft dus geen ontslag te verlenen of een andere handeling te verrichten. Aanstellingen in verband met ziektevervanging hebben vaak nog een extra bepaling. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat de aanstelling uiterlijk duurt tot een bepaalde datum, maar ook eerder kan eindigen wanneer degene die vervangen wordt weer aan het werk gaat.

Een arbeidsovereenkomst eindigt in het VO ook van rechtswege als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Beëindigen

In de volgende gevallen moet de werkgever wel iets doen:

 1. Bij een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband moet de werkgever ten minste twee maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten wat er gaat gebeuren:
  • aanstelling in vaste dienst,
  • nog een tijdelijke aanstelling of
  • geen nieuw dienstverband.

   De duur van het dienstverband is maximaal 12 maanden. Slechts in bijzondere gevallen kan deze periode verlengd worden met nogmaals maximaal 12 maanden.
   Laat u na om de werknemer tijdig te informeren dan wordt deze met ingang van de einddatum geacht opnieuw te zijn aangesteld onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband.

 2. Aanzegplicht. De werknemer heeft een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege eindigt. Het dienstverband duurt minstens 6 maanden en de einddatum is bij het aangaan bekend.
  In dit geval moet de werkgever een maand van tevoren schriftelijk aan de werknemer laten weten of het dienstverband wordt verlengd of niet, en indien wel, onder welke voorwaarden (bv. duur, functie, aantal uren, inschaling). Doet de werkgever deze aanzegging niet, of te laat, dan kan de werknemer een vergoeding opeisen. Het dienstverband wordt niet automatisch verlengd.

Meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: de ketenregeling

Een werknemer kan niet onbeperkt in tijdelijke dienst zijn. Bij overschrijding van een bepaalde duur en/of een bepaald aantal contracten, komt hij vanzelf in vaste dienst. Dit staat wel bekend als de ketenregeling.

Dienstverbanden vormen een keten als er niet meer dan 6 maanden tussen zit. De werknemer komt in vaste dienst zodra de keten langer is dan 2 jaar of meer dan 3 contracten omvat.

Er zijn enkele uitzonderingen, bv. voor onbevoegde leraren en werknemers boven de AOW-leeftijd. 

 

Tussentijdse beëindiging van een tijdelijke aanstelling

Een tijdelijke aanstelling kan tussentijds, dus eerder dan de bij de aanstelling bepaalde einddatum, worden beëindigd door ontslag. Daarvoor gelden dezelfde regels als bij een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: eindiging van rechtswege

De cao VO kent als hoofdregel dat werknemers in dienst komen voor onbepaalde tijd. De cao noemt een aantal gevallen waarin een dienstverband voor bepaalde tijd mogelijk is, en hoe lang zo'n dienstverband mag duren.  Het niet in acht nemen van deze regels kan betekenen dat u een vast dienstverband kunt opeisen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt ‘van rechtswege’. Dit betekent dat de aanstelling automatisch eindigt op de laatste dag van de overeengekomen periode. De werkgever hoeft dus geen ontslag te verlenen of een andere handeling te verrichten. Aanstellingen in verband met ziektevervanging hebben vaak nog een extra bepaling. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat de aanstelling uiterlijk duurt tot een bepaalde datum, maar ook eerder kan eindigen wanneer degene die vervangen wordt weer aan het werk gaat.

Uw arbeidsovereenkomst in het VO eindigt ook van rechtswege als u de AOW-leeftijd bereikt.

Beëindigen

In de volgende gevallen moet de werkgever wel iets doen:

 1. Bij een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband moet de werkgever ten minste twee maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten wat er gaat gebeuren:
  • aanstelling in vaste dienst,
  • nog een tijdelijke aanstelling of
  • geen nieuw dienstverband.
   De duur van het dienstverband is maximaal 12 maanden. Slechts in bijzondere gevallen kan deze periode verlengd worden met nogmaals maximaal 12 maanden.
   Laat uw werkgever na om u tijdig te informeren? Dan wordt u geacht met ingang van de einddatum geacht opnieuw te zijn aangesteld onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband.

 

 1. Aanzegplicht. U hebt een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege eindigt. Het dienstverband duurt minstens 6 maanden en de einddatum is bij het aangaan bekend. 
  In dit geval moet de werkgever u een maand van tevoren schriftelijk laten weten of het dienstverband wordt verlengd of niet, en indien wel, onder welke voorwaarden (bv. duur, functie, aantal uren, inschaling). Doet de werkgever deze aanzegging niet, of te laat, dan kunt u een vergoeding opeisen. Het dienstverband wordt niet automatisch verlengd.

Meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: de ketenregeling

Een werknemer kan niet onbeperkt in tijdelijke dienst zijn. Bij overschrijding van een bepaalde duur en/of een bepaald aantal contracten, komt u vanzelf in vaste dienst. Dit staat wel bekend als de ketenregeling.

Dienstverbanden vormen een keten als er niet meer dan 6 maanden tussen zit. De werknemer komt in vaste dienst zodra de keten langer is dan 2 jaar of meer dan 3 contracten omvat.

Er zijn enkele uitzonderingen, bv. voor onbevoegde leraren en werknemers boven de AOW-leeftijd. 

Tussentijdse beëindiging van een tijdelijke aanstelling

Een tijdelijke aanstelling kan tussentijds, dus eerder dan de bij de aanstelling bepaalde einddatum, worden beëindigd door ontslag. Daarvoor gelden dezelfde regels als bij een aanstelling voor onbepaalde tijd.