Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Ontbinding

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Zowel u als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
U kunt dat doen bij alle ontslagredenen, behalve bij:
- bedrijfseconomische omstandigheden, en
- arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar.
Bij deze twee redenen loopt het ontslag via UWV. U kunt wel naar de kantonrechter als UWV toestemming voor opzegging weigert.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, zal hij daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen. De duur van de periode tussen de indiening van uw ontbindingsverzoek en de uitspraak van de kantonrechter komt in mindering op de opzegtermijn. Er blijft altijd wel een opzegtermijn van minimaal 1 maand over.
Als de werknemer recht heeft op een transitievergoeding of een ander soort vergoeding, kent de kantonrechter die meteen toe.

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, ontbinding van de arbeidsovereenkomst (u moet hiervoor inloggen).

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Ontbinding

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Zowel u als de werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
U kunt dat doen bij elke ontslagreden.

De werkgever kan dit niet doen bij ontslag wegens:
- bedrijfseconomische omstandigheden, en
- arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar.
Bij deze twee redenen moet de werkgever toestemming voor opzegging vragen aan UWV. De werkgever kan wel naar de kantonrechter als UWV toestemming voor opzegging weigert.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, zal hij daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen. De duur van de periode tussen de indiening van het ontbindingsverzoek en de uitspraak van de kantonrechter komt in mindering op de opzegtermijn. Er blijft altijd wel een opzegtermijn van minimaal 1 maand over.
Als u recht hebt op een transitievergoeding of een ander soort vergoeding, kent de kantonrechter die meteen toe.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.