Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt in onderling overleg uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden.

U beëindigt dan de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten. Na de ondertekening heeft de werknemer nog een bedenktijd, waarbinnen hij alsnog onder de overeenkomst uit kan. De bedenktijd duurt 2 weken als u dat in de overeenkomst vermeldt; anders 3 weken. Als de werknemer gebruik heeft gemaakt van zijn bedenktijd, heeft hij gedurende 6 maanden daarna geen bedenktijd bij een eventuele nieuwe overeenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst wordt verder vaak geregeld dat de werknemer een ontslagvergoeding krijgt. Er is bij deze ontslagvorm geen wettelijk recht op transitievergoeding.

Een ontslag met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor een WW-uitkering. Gaat de werknemer in de WW? Neem dan de geldende opzegtermijn in acht.

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, ontslag met wederzijds goedvinden (u moet hiervoor inloggen).

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt in onderling overleg uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden.

U beëindigt dan de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten. Na de ondertekening hebt u nog een bedenktijd, waarbinnen u alsnog onder de overeenkomst uit kunt. De bedenktijd duurt 2 weken als uw werkgever dat in de overeenkomst vermeldt; anders 3 weken. Als u  gebruik hebt gemaakt van uw bedenktijd, hebt u gedurende 6 maanden daarna geen bedenktijd bij een eventuele nieuwe overeenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst wordt verder vaak geregeld dat u een ontslagvergoeding krijgt. U hebt bij deze ontslagvorm geen wettelijk recht op transitievergoeding.

Een ontslag met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor een WW-uitkering. Gaat u in de WW? Let dan op dat de werkgever de geldende opzegtermijn in acht neemt.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.