Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt in onderling overleg uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden.

In het bijzonder onderwijs beëindigt u dan de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten. Na de ondertekening heeft de werknemer nog een bedenktijd, waarbinnen hij alsnog onder de overeenkomst uit kan. De bedenktijd duurt 2 weken als u dat in de overeenkomst vermeldt; anders 3 weken. Als de werknemer gebruik heeft gemaakt van zijn bedenktijd, heeft hij gedurende 6 maanden daarna geen bedenktijd bij een eventuele nieuwe overeenkomst.

In het openbaar onderwijs heeft de werknemer een aanstelling als ambtenaar. Die aanstelling kunt u niet met een overeenkomst beëindigen. Wel kunt u ontslag verlenen op een met de werknemer af te spreken grond. En daarbij een vaststellingsovereenkomst sluiten die inhoudt dat de werknemer niet in bezwaar zal gaan tegen zijn ontslag.

In een vaststellingsovereenkomst wordt verder vaak geregeld dat de werknemer een ontslagvergoeding krijgt.

Een ontslag met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor een WW-uitkering. Gaat de werknemer in de WW? Neem dan de geldende opzegtermijn in acht.

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, ontslag met wederzijds goedvinden (u moet hiervoor inloggen).

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt in onderling overleg uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden.

In het bijzonder onderwijs beëindigt u dan de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten. Na de ondertekening heeft de werknemer nog een bedenktijd, waarbinnen hij alsnog onder de overeenkomst uit kan. De bedenktijd duurt 2 weken als u dat in de overeenkomst vermeldt; anders 3 weken. Als de werknemer gebruik heeft gemaakt van zijn bedenktijd, heeft hij gedurende 6 maanden daarna geen bedenktijd bij een eventuele nieuwe overeenkomst.

In het openbaar onderwijs heeft de werknemer een aanstelling als ambtenaar. Die aanstelling kan niet met een overeenkomst worden beëindigd. Wel kan uw werkgever u ontslag verlenen op een in overleg met u af te spreken grond. Daarbij kunt u een vaststellingsovereenkomst sluiten die inhoudt dat u niet in bezwaar zult gaan tegen uw ontslag.

In een vaststellingsovereenkomst wordt verder vaak geregeld dat de werknemer een ontslagvergoeding krijgt. Er is geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

Een ontslag met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor een WW-uitkering. Gaat u in de WW? Let dan op dat de geldende opzegtermijn in acht wordt genomen.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.